Finn en ekspert innen barnehage og skole

Jobber du med en sak, og trenger en forsker som kan kommentere? Ved Læringsmiljøsenteret arbeider fremtredende eksperter innen flere fagfelt knyttet til barn, skole og oppvekst.

Publisert Sist oppdatert

Nedenfor finner du en oversikt over hvem du som journalist kan ta kontakt med om hvilket tema. Trenger du hjelp til å finne fram til rette vedkommende, kan du kontakte presseansvarlig Maria Gilje Strand på e-post eller på telefon 51 83 30 96 / 979 82 268.

Edvin Bru

Professor i pedagogisk psykologi
51832913
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Motivasjon for læring
* Stress og mestring i skolen
* Psykisk helse i skolen
* Sosial-emosjonell kompetanse / livsmestring

Pressebilder av Bru

* Nøytralt, stående format
* Smilende, stående format

Kreditering: Jeanette Larsen

Sigrun Ertesvåg

Professor i pedagogikk
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Klasseledelse
* Lærer-elev-relasjoner
* Mobbing
* Skoleutvikling og skoleledelse

Pressebilder av Ertesvåg

* Nøytralt - stående format
* Smilende - stårende format

Kreditering: Jeanette Larsen

Hildegunn Fandrem

Professor i spesialpedagogikk
51832914
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Mobbing / digital mobbing
* Mangfold og inkludering
* Minoritetsspråklige elever
* Læringsmiljø og fag
* Livsmestring

Pressebilde av Fandrem

* Smilende - stående format

Kreditering: Jeanette Larsen

Natalia Kucirkova

Professor i barnehagepedagogikk og tidlig utvikling
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Barnehage
* Lese- og skriveferdigheter hos barn
* Barns bruk av teknologi (e-bøker og apper)
* Evidensbasert bruk av EdTech

Pressebilder av Kucirkova
Last ned pressebilder:

* Smilende, stående format * Nøytralt, stående format Kreditering: Elisabeth Tønnessen

Thomas Moser

Professor innen barnehagevitenskap
51831329
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Tema

* Læringsmiljøet i barnehagen
* Barnehagens fysiske miljø
* Kvalitet i barnehagen
* Profesjon og profesjonsutvikling
* Trygge og inkluderende barnehager, mobbing
* Læring og utvikling

Pressebilder av Moser

Pål Roland

Dosent i spesialpedagogikk
51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Innovasjon
* Ledelse
* Mobbing

Pressebilder av Pål Roland

Ingunn Størksen

Professor i psykologi
51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Tidlig faglig og sosial utvikling
* Livsmestring
* Selvregulering
* Lekbasert læring
* Barnehagekvalitet
* Konsekvenser av samlivsbrudd

Pressebilder av Størksen

* Smilende - stående format
* Smilende - liggende format

Kreditering: Elisabeth Tønnessen

Cecilie Evertsen

Universitetslektor i pedagogikk
51832828
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* De yngste barnas behov
* Tilknytningsteori / relasjoner / samspill
* Barn i risiko
* Aggresjonsteori (aggresjonsvansker og begynnende mobbeatferd)
* Læringsmiljø i barnehagen
* Selvregulering

Pressebilder av Evertsen

Johannes Finne

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51832420
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Mobbing
* Innsatsteam mot mobbing
* Sosial kompetanse
* Sosial kompetansetrening
* Aggresjon, moral og atferd

Svanaug Lunde

Førstelektor i spesialpedagogikk
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Barnehage
* Relasjonskompetanse
* Sosial kompetanse
* Sammenheng mellom barnehage og skole
* SFO/AKS

Pressebilder av S. Lunde

Marianne Torve Martinsen

Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Tema

* Trygt og godt barnehagemiljø (barnehagelovens kap. VIII)
* Lek i barnehagen
* Fysisk lekemiljø og organisering av barn, rom og tid
* Læringsmiljøprosjektet i barnehage

Pressebilder av Martinsen

Ida Holth Mathiesen

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk/psykologi
51832801
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Karriereveiledning
* Rådgivning i skolen
* Unges utdannings- og yrkesvalg
* Utradisjonelle utdannings- og yrkesvalg

Pressebilder av Mathiesen

* Nøytralt - stående format
* Smilende - stående format

Kreditering: Elisabeth Tønnessen

Ida Risanger Sjursø

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Mobbing
* Digital mobbing

Pressebilder av Sjursø

Ingrid Skage

Førsteamanuensis i pedagogikk
51831654
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Innovasjon
* Fysisk aktiv læring

Pressebilde av Skage

* Smilende - stående format

Kreditering: Jeanette Larsen

Janne Støen

Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Tema

* Mobbing
* Inkluderende praksis
* SkoleledelsePressebilder av Støen

Randi M. Sølvik

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832936
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Tema

* Lærar-elev-relasjonar
* Læringsmiljø og fag

Pressebilder av Sølvik

Kjersti B. Tharaldsen

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51831660
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Sosial-emosjonell kompetanse / livsmestring
* Psykisk helse i skolen / oppfølging etter mobbing
* Motivasjon for læring
* Stress og mestring i skolen

Pressebilder av Tharaldsen

Lene Vestad

førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51834568
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Utvikling av sosiale og emosjonelle kompetanser i ungdomsalder
* Motivasjon for læring
* Stress og mestring i skolen
* Psykisk helse

Pressebilder av Vestad

Grete Sørensen Vaaland

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Klasseledelse
* Autoritetsproblem
* Klasseromsobservasjon

Pressebilder av Vaaland

Klara Øverland

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Barn og unges utvikling, emosjonelle vansker / psykisk helse i barnehage og skole
* Traumer / oppfølging etter mobbing og andre psykiske utfordringer
* Tilknytning, samlivsbrudd og ansattes oppfølging
* Atferdsvansker, aggresjon, rus, ADHD og mestring
* Ungdomskultur og russetid

Pressebilder av Øverland

* Smilende - stående format
* Nøytralt - liggende format

Kreditering: Elisabeth Tønnessen

Ingrid Midteide Løkken

Førsteamanuensis i pedagogikk
51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Tema

* Barnehage
* Relasjonskvalitet
* Relasjonskompetanse
* Sosial-emosjonell kompetanse 
* Barnehagekvalitet og barns utvikling
* Ledelse og lærende organisasjoner
* Veiledning og kompetanseutvikling

Pressebilder av Løkken

Maren Stabel Tvedt

Postdoktor i utdanningsvitenskap
51832932
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Motivasjon for skolearbeid
* Lærer-elev relasjon i videregående skole
* Risiko for frafall i videregående opplæring

Pressebilder av Tvedt

Ellen Elvethon

Universitetslektor i pedagogikk psykologi
51833103
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Tema

* Barnehage
* SFO/AKS
* Psykososialt miljø – Trygt og godt
* Lek og læring
* Inkludering- med fokus på barn med særlig sårbarheter
* Sosial og emosjonell kompetanse
* Endrings- og utviklingsarbeid

Pressebilder av Elvethon

Eli Vibeke Eriksen

førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51831330
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Utvikling av sosiale og emosjonelle kompetanser
* Engasjement i skolearbeidet
* Psykisk helse i skolen
* Skolerelatert stress og mestring

Pressebilde av Eriksen

* Nøytralt - stående format

Kreditering: Jeanette Larsen

Nina Grini

Universitetslektor i pedagogikk
51833208
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Tema

* Utvikling av inkluderende læringsmiljø
* Praktisering av opplæringslovens §9A i skolen og kommunen
* Veiledning av skoler og kommuner
* Stress og mestring i skolen

Pressebilder av Grini

* Smilende - stående format
* Nøytralt - stående format

Kreditering: Ole Andreas Knudsen / o-photography.com

Mari Markussen Lunder

Doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap
51833709
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tema

* Oppfølging etter mobbing
* Psykisk helse i skolen / systemperspektiv
* Stress og mestring i skolen
* Skolerelatert stress og mestring

Pressebilder av Lunder

Henning Plichewski

Universitetslektor i læringsmiljø
51832970
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Tema

* Barnehage
​* Mobbing
* Lek
* Livsmestring
* Læringsmiljøprosjektet i barnehage

Pressebilder av Plischewski