Ekspertliste innen barnehage, SFO og skole

Eksperter ved Læringsmiljøsenteret som kan kommentere på tema knyttet til barnehage, skole og SFO fra ulike faglige ståsteder.

Publisert Sist oppdatert

Nedenfor finner du en oversikt over hvem du som journalist kan ta kontakt med om hvilket tema. Trenger du hjelp til å finne fram til rette vedkommende, kan du kontakte presseansvarlig Maria Gilje Strand på e-post eller på telefon 51 83 30 96 / 979 82 268.

Barn og voksne i barnehage leker med greiner.
Foto: Elisabeth Tønnessen

Barnehage

Cecilie Evertsen – førsteamanuensis i pedagogikk
De yngste barnas behov, tilknytningsteori, relasjoner og samspill, barn i risiko, aggresjonsteori (aggresjonsvansker og begynnende mobbeatfoerd), læringsmiljø i barnehagen, selvregulering
Telefon: 51832828

Radel James Gacumo – stipendiat i utdanningsvitenskap
Diversity and inclusion (mangfold og inkludering), kindergarten (barnehage), literature pedagogy (litteraturpedagogikk), reading and writing skills in children (lese- og skriveferdigheter hos barn), educational technology for children (pedagogisk teknologi for barn)
Telefon: 51832116

Natalia Kucirkova – professor i barnehagepedagogikk og tidlig utvikling
Barnehage, lese- og skriveferdigheter hos barn, barns bruk av teknologi (e-bøker og apper), evidensbasert bruk av EdTech
Telefon: 51834522

Ingrid Midteide Løkken – førsteamanuensis i pedagogikk
Relasjoner, sosial og emosjonell utvikling, ledelse, veiledning
Telefon: 51834566

Marianne Torve Martinsen – førstelektor i pedagogikk
Trygt og godt barnehagemiljø (barnehagelovens kap. VIII), lek i barnehagen, fysisk lekemiljø og organisering av barn, rom og tid, læringsmiljøprosjektet i barnehage

Thomas Moser – professor i barnehagevitenskap
Læringsmiljøet i barnehagen, barnehagens fysiske miljø, kvalitet i barnehagen, profesjon og profesjonsutvikling, trygge og inkluderende barnehager, mobbing, læring og utvikling
Telefon: 51831329

Ingunn Størksen – professor i psykologi
Tidlig faglig og sosial utvikling, livsmestring, selvregulering, lekbasert læring, barnehagekvalitet, konsekvenser av samlivsbrudd
Telefon: 51832934

SFO

To små gutter som leker med lego.
Foto: Jørn Steen/UiS

Ellen Elvethon – universitetslektor i pedagogisk psykologi
SFO/AKS, barnehage, psykososialt miljø – trygt og godt, lek og læring, inkludering- med fokus på barn med særlig sårbarheter, sosial og emosjonell kompetanse, endrings- og utviklingsarbeid
Telefon: 51833103

Svanaug Lunde – førstelektor i spesialpedagogikk
SFO/AKS, barnehage, relasjonskompetanse, sosial kompetanse, sammenheng mellom barnehage og skole
Telefon: 51832954

Lærer snakker med tre elever
Foto: Marie von Krogh

Skole

Sigrun Ertesvåg – professor i pedagogikk
Klasseledelse, lærer-elev-relasjoner, mobbing, skoleutvikling og skoleledelse
Telefon: 51832931

Eli Vibeke Eriksen – førsteamanuensis i pedagogikk
Utvikling av sosiale og emosjonelle kompetanser, engasjement i skolearbeidet, psykisk helse i skolen, skolerelatert stress og mestring
Telefon: 51831330

Hildegunn Fandrem – professor i spesialpedagogikk
Mobbing, digital mobbing, mangfold og inkludering, minoritetsspråklige elever, læringsmiljø og fag, livsmestring
Telefon: 51832914

Johannes N. Finne – førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
Opplæringslovens kapittel 12 i praksis, aktivitetsplan, aktivitetsplikt, undersøkelse, kartlegging og analyse, mobbing, utvikling av atferd, utfordrende atferd, sosial kompetanse
Telefon: 51832420

Nina Grini – universitetslektor i pedagogikk
Utvikling av inkluderende læringsmiljø, praktisering av opplæringslovens kapittel 12 i skolen og kommunen, veiledning av skoler og kommuner, stress og mestring i skolen
Telefon: 51833208

Trude Havik – førsteamanuensis i pedagogikk
Skolevegring, skolefravær, klasseromsinteraksjoner, vennskap og elevengasjement
Telefon: 51832919

Guttorm Helgøy – seniorrådgiver
Mobbing, utvikling av inkluderende læringsmiljø, innsatsteam mot mobbing, skolens lovverk for trygt og godt læringsmiljø i praksis, veiledning av kommuner og skoler ved utfordringer i læringsmiljøet 
Telefon: 51831845

Joachim Kolnes – førsteamanuensis i spesialpedagogikk
Inkludering av elever / barn med særlige behov i skoler / barnehager, tverrproffesjonelt samarbeid mellom PP-tjenesten / andre eksterne hjelpetjenester og skoler / barnehager, utvikling av PP-tjenesten som organisasjon, PP-rådgiverens rolle som inkluderingsagent i skoler / barnehager
Telefon: 51831750

Ida Holth Mathiesen – førsteamanuensis i pedagogikk rettet mot skolemiljø
Karriereveiledning, rådgivning i skolen, unges utdannings- og yrkesvalg, utradisjonelle utdannings- og yrkesvalg
Telefon: 51832801 / 98008506

Pål Roland – dosent i spesialpedagogikk
Innovasjon, ledelse, mobbing
Telefon: 51832944

Ida Risanger Sjursø – førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
Mobbing, digital mobbing
Telefon: 51834506

Ingrid Skage – førsteamanuensis i pedagogikk
Innovasjon, fysisk aktiv læring
Telefon: 51831654

Janne Støen – førstelektor i pedagogikk
Mobbing, inkluderende praksis, skoleledelse

Randi M. Sølvik – førsteamanusensis i spesialpedagogikk
lærer-elev-relasjoner, læringsmiljø og fag
Telefon: 51832936

Kjersti B. Tharaldsen – førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
Sosial-emosjonell kompetanse / livsmestring, psykisk helse i skolen / oppfølging etter mobbing, motivasjon for læring, stress og mestring i skolen
Telefon: 51831660

Maren Stabel Tvedt – postdoktor i utdanningsvitenskap
Motivasjon for skolearbeid, lærer-elev relasjon i videregående skole, risiko for frafall i videregående opplæring
Telefon: 51832932

Grete Sørensen Vaaland – førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
Klasseledelse, autoritetsproblem , klasseromsobservasjon
Telefon: 51832926

Lene Vestad – førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
Utvikling av sosiale og emosjonelle kompetanser i ungdomsalder, motivasjon for læring, stress og mestring i skolen, psykisk helse
Telefon: 51834568

Klara Øverland – førsteamanuensis i spesialpedagogikk
Barn og unges utvikling, emosjonelle vansker / psykisk helse i barnehage og skole, traumer / oppfølging etter mobbing og andre psykiske utfordringer, tilknytning, samlivsbrudd og ansattes oppfølging, atferdsvansker, aggresjon, rus, ADHD og mestring, ungdomskultur og russetid
Telefon: 51832917