Hopp til hovedinnhold

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium (B-ESPRÅKL)

Fakta
Studieprogramkode

B-ESPRÅKL

Vekting (SP)

180

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelorstudium i engelsk språk og litteratur

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Undervisningsspråk

Norsk, Engelsk

Intro

Institutt for språk- og kulturvitenskap (IKS) har studietilbud innen de klassiske humanistiske skolefagene historie, religion, engelsk og nordisk. En bachelor fra IKS er en treårig universitetsgrad på til sammen 180 studiepoeng (sp) sammensatt av to av disse fagene: fag 1 (minst 80/90 sp) og fag 2 (minst 60 sp). I tillegg kommer examen philosophicum og examen facultatum samt minst 15 spi valgfrie emner.

Undervisning og vurderingsformer

Undervisningen foregår hovedsakelig som forelesninger, men inkluderer også seminarer, gruppearbeid og muntlige og skriftlige øvelser. All undervisning i engelskemnene foregår på engelsk, og det anbefales solide forkunnskaper i engelsk språk.

Det er formell prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter, underveis og/eller ved slutten av de enkelte emner. For nærmere presisering av vurderingsformer, se beskrivelsene under de enkelte emnene.

Fagplan
Hva kan du bli?

Utdanningen gir deg en språk- og kultur-kompetanse som er etterspurt innen næringsliv, reiseliv, internasjonalt arbeid, kulturformidling, administrasjon, kommunikasjon, media og forlagsvirksomhet.

 Du kan fortsette studiene ved UiS ved å søke deg inn på masterprogrammet i Literacy. Med en mastergrad i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), får du også undervisningskompetanse i engelsk.

Kontaktinformasjon Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger post@uis.no tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)
Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner - fordypning i engelsk språk og litteratur

  • En introduksjon til engelskspråklig litteratur

   YEAR 3 SEMESTER 5

   En introduksjon til engelskspråklig litteratur

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave i engelsk

   YEAR 3 SEMESTER 6

   Bacheloroppgave i engelsk

   Studiepoeng: 15

 • Velg ett emne i 6. termin

 • Obligatoriske emner - fordypning i engelsk språk og litteratur

  • En introduksjon til engelskspråklig litteratur

   YEAR 3 SEMESTER 5

   En introduksjon til engelskspråklig litteratur

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave i engelsk

   YEAR 3 SEMESTER 6

   Bacheloroppgave i engelsk

   Studiepoeng: 15

 • Velg ett emne i 6. termin

 • Valg av fag 2 (for samfunnsfag, kontakt din studiekoordinator)

  • Historie - fag 2

   • Europeisk historie fra antikken til nytid

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Europeisk historie fra antikken til nytid

    Studiepoeng: 15

   • Innføring i historiske emner

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Innføring i historiske emner

    Studiepoeng: 15

   • Moderne historie

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Moderne historie

    Studiepoeng: 15

   • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    Studiepoeng: 15

  • Religion - fag 2

  • Nordisk - fag 2

   • Tekst i kontekst

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Tekst i kontekst

    Studiepoeng: 15

   • Språkstruktur og språkvariasjon

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Språkstruktur og språkvariasjon

    Studiepoeng: 15

   • Nordisk språk og språkhistorie

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Nordisk språk og språkhistorie

    Studiepoeng: 15

   • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    Studiepoeng: 15

 • Obligatoriske emner - fordypning i engelsk språk og litteratur

  • En introduksjon til engelskspråklig litteratur

   YEAR 1 SEMESTER 1

   En introduksjon til engelskspråklig litteratur

   Studiepoeng: 15

  • Innføring i engelsk språk

   YEAR 1 SEMESTER 1

   Innføring i engelsk språk

   Studiepoeng: 15

  • Amerikansk litteratur og kultur

   YEAR 1 SEMESTER 2

   Amerikansk litteratur og kultur

   Studiepoeng: 15

  • Engelsk fonetikk og fonologi

   YEAR 1 SEMESTER 2

   Engelsk fonetikk og fonologi

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave i engelsk

   YEAR 3 SEMESTER 6

   Bacheloroppgave i engelsk

   Studiepoeng: 15

 • Velg ett emne i 6. termin

 • Valg av fag 2 (for samfunnsfag, kontakt din studiekoordinator)

  • Historie - fag 2

   • Europeisk historie fra antikken til nytid

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Europeisk historie fra antikken til nytid

    Studiepoeng: 15

   • Innføring i historiske emner

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Innføring i historiske emner

    Studiepoeng: 15

   • Moderne historie

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Moderne historie

    Studiepoeng: 15

   • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    Studiepoeng: 15

  • Religion - fag 2

  • Nordisk - fag 2

   • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    Studiepoeng: 15

   • Språkstruktur og språkvariasjon

    YEAR 2 SEMESTER 3

    Språkstruktur og språkvariasjon

    Studiepoeng: 15

   • Nordisk språk og språkhistorie

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Nordisk språk og språkhistorie

    Studiepoeng: 15

   • Tekst i kontekst

    YEAR 2 SEMESTER 4

    Tekst i kontekst

    Studiepoeng: 15

 • 5 semester: Utveksling eller ved UiS

  • Utveksling

   • YEAR SEMESTER

  • Ved UiS