Hopp til hovedinnhold

Industriell økonomi master 2 år

Masterstudiet i industriell økonomi kombinerer det beste fra to verdener. Kombinasjonen av økonomi- og ledelsesfag sammen med en ingeniørfaglig fordypning gjør deg godt rustet til jobber i skjæringspunktet mellom teknologi og økonomi.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år/ 4 semestre

Antall studieplasser

50

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

På UiS kan du studere ganske mye forskjellig!

Etter fullført studium får du tittelen sivilingeniør, og du vil kunne velge mellom ulike yrkesretninger i skjæringspunktet mellom teknologi og økonomi. Lederstillinger er en naturlig karrierevei for mange kandidater.

Masterstudiet består av felles metodeemner, og kurspakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning. De ingeniørfaglige emnene består normalt av en forhåndsgodkjent pakke som gir en ytterligere fordypning i den fagretningen du hadde på bachelornivå.

Du står relativt fritt til å komponere egen profil basert på dine faglige styrker og interesser. Masteroppgaven skrives vanligvis i samarbeid med en bedrift.

Studiet utgjør 120 studiepoeng (sp) og er sammensatt av fellesemner (35 sp), spesialiseringsemner (20 sp), ingeniørfaglig fordypning (20 sp), valgemner (15 sp) og masteroppgave (30 sp).

Se hele studieplanen for 2021-2023.

Etter fullført mastergrad er det mulig å søke opptak til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Det er et klart behov, både i privat næringsliv og offentlig sektor, for teknologisk kompetanse i kombinasjon med økonomi og ledelse både i forhold til prosjekter og generell drift. Studiet i industriell økonomi gir denne kompetansen, med spesialiseringer i flere retninger både i forhold til økonomi og ledelse og ingeniørfaglig kompetanse.

Fullført master i teknologi / sivilingeniør kan kvalifisere til opptak på doktorgradsstudium ved Universitetet i Stavanger innen fagområdet risikostyring og samfunnssikkerhet.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført masterstudium i industriell økonomi skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

K1: Ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område.

K2: Ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.

K3: Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet.

K4: Kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

 

Ferdigheter

F1: Kan analysere tekniske og økonomiske problemer på en integrert måte.

F2: Kan evaluere beslutnings- og investeringsalternativer både i kommersielle og offentlige prosjekter.

F3: Kan utforme beslutningsgrunnlag og løsningsalternativer som kan kommuniseres mot ledere med både teknologi- og økonomibakgrunn.

F4: Kan tilrettelegge og gjennomføre innkjøpskontrakter i prosjekt og i andre organisasjoner (spesialisering kontrakt).

F5: Kan planlegge og gjennomføre oppfølging av prosjekt (spesialisering prosjektledelse).

 

Generell kompetanse

G1: Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Kan samarbeide i tverrfaglige miljø for løsning av teknisk/økonomiske utfordringer.

G4: Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

G5: Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både til spesialister og til allmennheten.

G6: Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorstudium i ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for ingeniørfag, eller tilsvarende, med bestått minimum 25 sp i matematikk, 5 sp i statistikk og 7,5 sp i fysikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i industriell økonomi, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

For å være kvalifisert for opptak til det toårige masterprogrammet i industriell økonomi kreves det, i tillegg til de generelle opptakskravene, bestått eksamen i minimum 5 sp bedriftsøkonomi og minimum 5 sp mikroøkonomi eller tilsvarende. Studenter som mangler alle eller et av disse emnene, kan også søke om opptak på følgende betingelser:

 • Studenter som mangler bedriftsøkonomi må bestå en egen forprøve i bedriftsøkonomi i begynnelsen av første semester.
 • Studenter som mangler mikroøkonomi, må ta emnet IND200 i løpet av første semester.

I de overnevnte tilfeller må emnene tas utenom ordinær studieplan for masterstudiet.

Ufyllende regler for opptak

Hvordan søke?

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

For spørsmål om opptak, ta kontakt med masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • Velg ett emne i 1. semester

  • Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   Første år, semester 1

   Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   Studiepoeng: 10

  • Statistisk modellering og simulering

   Første år, semester 1

   Statistisk modellering og simulering

   Studiepoeng: 10

 • Ingeniørfaglig fordypning - velg en av de forhåndsgodkjente 'pakkene'

  • Petroleumsteknologi

   • Petroleumsteknologi - obligatorisk emne

    • PVT i petroleum reservoarer og fluider

     Første år, semester 1

     PVT i petroleum reservoarer og fluider

     Studiepoeng: 10

   • Petroleumsteknologi - velg ett emne i 2. semester

    • Metoder for økt oljeutvinning

     Første år, semester 2

     Metoder for økt oljeutvinning

     Studiepoeng: 10

    • Petroleum Production and Petrochemical Science and Engineering

     Første år, semester 2

     Petroleum Production and Petrochemical Science and Engineering

     Studiepoeng: 10

  • Datateknikk

  • Kybernetikk/Signalbehandling

  • Maskin- og materialteknologi

  • Risikostyring og vedlikehold

   • Risikostyring og vedlikehold - obligatorisk emne

    • Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

     Første år, semester 1

     Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

     Studiepoeng: 10

   • Risikostyring og vedlikehold - velg 10 SP i 2. semester

    • Drift og vedlikeholdsstyring

     Første år, semester 2

     Drift og vedlikeholdsstyring

     Studiepoeng: 5

    • Tilstandsovervåkning og Prediktivt Vedlikehold

     Første år, semester 2

     Tilstandsovervåkning og Prediktivt Vedlikehold

     Studiepoeng: 5

    • Pålitelighetsanalyse

     Første år, semester 2

     Pålitelighetsanalyse

     Studiepoeng: 10

  • Bygg - studieretning konstruksjonsteknikk

 • Valg av spesialisering

  • Kontraktadministrasjon

   • Kontraktadministrasjon - obligatorisk emne

    • Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne i 2. semester

    • Kontraktstrategi

     Første år, semester 2

     Kontraktstrategi

     Studiepoeng: 10

    • Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Studiepoeng: 10

   • Kontraktadministrasjon - valgemner/fritt emnevalg, semester 1-3, 20 sp

  • Prosjektledelse

   • Prosjektledelse - obligatorisk emne

    • Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne i 1. eller 3. semester

   • Prosjektledelse - valgemner/fritt emnevalg, semester 1-3, 20 sp

  • Innovasjon og teknologiledelse

   • Innovasjon og teknologiledelse - obligatorisk emne

    • Teknologisk innovasjon og entreprenørskap

     Første år, semester 1

     Teknologisk innovasjon og entreprenørskap

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne

    • Business development and innovation: The firm perspective

     Første år, semester 2

     Business development and innovation: The firm perspective

     Studiepoeng: 10

    • Supply Chain and Lean Management

     Første år, semester 1

     Supply Chain and Lean Management

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp

    • Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Studiepoeng: 10

    • Corporate Finance

     Første år, semester 2

     Corporate Finance

     Studiepoeng: 10

    • Derivatives, risk and markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, risk and markets

     Studiepoeng: 10

  • Investering og finans

   • Investering og finans - obligatorisk emne

    • Derivatives, risk and markets

     Første år, semester 1

     Derivatives, risk and markets

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne

   • Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp

    • Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Første år, semester 2

     Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

     Studiepoeng: 10

    • Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Første år, semester 1

     Kontraktinngåelse og -gjennomføring

     Studiepoeng: 10

    • Strategi og ledelse

     Første år, semester 1

     Strategi og ledelse

     Studiepoeng: 10

    • Supply Chain and Lean Management

     Første år, semester 1

     Supply Chain and Lean Management

     Studiepoeng: 10

  • Risikoanalyse

   • Risikoanalyse - obligatoriske emner

    • Enterprise risk management

     Første år, semester 1

     Enterprise risk management

     Studiepoeng: 10

    • Risk assessment, economic evaluation and decisions

     Første år, semester 2

     Risk assessment, economic evaluation and decisions

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp

Spørsmål og svar

Jobbmuligheter? Utveksling? Sosialt?

spørsmål og svar SOS

Hvordan er jobbmuligheten etter ferdig utdanning?

Industriell økonomistudenter er ettertraktede i jobbmarkedet, og INDØKS arrangerer karrieredag hvor mange bedrifter still opp for å profilere seg og søke etter jobbkandidater

Kan jeg ta studiet ved siden av jobben? Trenger jeg være på campus i Stavanger?

Det er flere som studerer ved siden av jobben, og noen tar studiet uten å være på campus. Vi oppfordrer allikevel til aktiv deltagelse på campus for å få best mulig læringseffekt og å bygge nettverk.

Kan jeg dra på utveksling som en del av studieløpet mitt?

Ja, masterstudiet gir mulighet for utenlandsopphold i 3. semester. Vi har flere utvekslingsmuligheter i forskjellige land, som Italia, USA og Australia.   

Kan jeg skrive masteroppgaven i samarbeid med en annen student?

Ja, to studenter kan gjerne skrive masteroppgaven sammen, det gir ofte bra resultat.

Hvordan er det sosial miljøet under mastergraden?

Vi har en aktiv linjeforening INDØKS som arrangerer sosiale begivenheter og knytter bånd til næringslivet.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semesterOpplegg for utvekslingen

I 3. semester på masterprogrammet i industriell økonomi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.Dette semesteret har 20 studiepoeng valgemner og 10 studiepoeng obligatoriske emner. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. Ta kontakt med studieseksjonene for å sikre deg at emnene du planlegger å ta i utlandet kan blir godkjent i henhold til studieplanen.Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Det er og mulig å ta et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som en del av studiet.Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Sabrina EbenhochGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Aalto University

  Carlo Cattaneo University -LIUC

  University Carlo Cattaneo er et privat universitet i byen Castellanza, i Nord- Italia. Universitetet ble dannet av en gruppe entreprenører for å tilby utdanningen innen økonomi, teknologi, ledelse og rettsvitenskap. Universitetet ble etablert i 1989 og i 1991 startet undervisningen opp. Universitetet samarbeider tett med næringslivet.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Polytechnic University of Catalonia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Bergamo

  University of Bergamo er et italiensk offentlig universitet i den vakre byen Bergamo i Nord- Italia. Bergamo har ca. 121 000 innbyggere og er et kulturelt senter med sterk industri. Universitetet ligger spredt rundt i byen med tre ulike campus og har en internasjonal profil.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Finland

  Aalto University

 • Italia

  Carlo Cattaneo University -LIUC

  University Carlo Cattaneo er et privat universitet i byen Castellanza, i Nord- Italia. Universitetet ble dannet av en gruppe entreprenører for å tilby utdanningen innen økonomi, teknologi, ledelse og rettsvitenskap. Universitetet ble etablert i 1989 og i 1991 startet undervisningen opp. Universitetet samarbeider tett med næringslivet.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Bergamo

  University of Bergamo er et italiensk offentlig universitet i den vakre byen Bergamo i Nord- Italia. Bergamo har ca. 121 000 innbyggere og er et kulturelt senter med sterk industri. Universitetet ligger spredt rundt i byen med tre ulike campus og har en internasjonal profil.

 • Spania

  Polytechnic University of Catalonia

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Kontakt oss

Professor
51833707
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førstekonsulent
51831444
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Vårt fagmiljø

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har ei rekkje masterstudium innan svært aktuelle område.

Instituttet har i mange år vore blant Noregs mest aktive forskingsmiljø, målt i publikasjonspoeng per vitskapleg tilsett.

Instituttet har blant anna ei eiga faggruppe for Risk Management and Societal Safety og ei for City and Regional Planning.

Les meir om studietilbod og forsking ved instituttet.

Mer fra Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Hold av datoen!

Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 arrangeres 2. mai.

Konsekvenser av grunnleggende endringer i risikoregulering (RISKY)

RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av en ny risikodefinisjon basert på usikkerhet.

Temaanalyse av ulykker på motorsykkel

Professor Ove Njå og stipendiat Tone Iversen har fått tildelt et oppdrag fra Statens vegvesen om å gjennomføre temaanaly...

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhets...

Toppjobb i Lyse

– Det jeg satte størst pris på var nærheten studiet hadde til arbeidslivet, sier Svein Grude (32). Alumnien er konsernco...

BYplanlegging og SAMfunnssikkerhet henger sammen

Byer er komplekse og uferdige organismer som gir store muligheter for forbedring og utvikling. Det motsatte blir stagnas...

Møt risikoingeniør Daniel

Gjennomfører risiko- og ulykkesanalyser for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Møt doktorgradsstipendiat Ingrid

– Du får muligheten til å studere risikoanalyse i et av de mest internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene innen denne...

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

UiS-forskarar fekk medhald i Pressens faglege utval

Lakseskatt-forskarane Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen følte seg uthengde av VG og E24. No har dei fått ...

Nytt samarbeid skal identifisere smartby-prosjekt

Eit samarbeid mellom universitetet, næringslivet og offentleg sektor skal finne ut kva utfordringar regionen kan løyse v...

Solenergipioneren

Professor Harald N. Røstvik ved UiS er fremhevet som en av verdens fremste solenergi-pionerer i perioden 1970-2020.

Årets unge risikoanalytiker

Professor Roger Flage utpekes som en av de mest talentfulle risikoanalytikerne i verden.

Gir nye perspektiver på korona-samfunnet

Korona-viruset kastet Norge ut i en langvarig krisesituasjon. Våre eksperter innenfor samfunnssikkerhet, risiko og krise...

ROADMAP – European observatory on disaster risk and crisis management best practices

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

Hvordan fungerer klimatilpasningen?

Prosjektet RISKSEC 2.0 analyserer hvordan ulike strategier for klimatilpasning fungerer - eller ikke fungerer - sammen.

ISØP-forskere tildelt EU-prosjekt

Claudia Morsut og Bjørn Ivar Kruke ble nylig tildelt 40.000 euro til å forske på beste praksis for krisehåndtering. Fors...

Prinsipper, metoder og modeller

Hvordan kan brann- og redningstjenesten utrustes med prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy for å oppnå økt læri...

Kombinerer to fagområder i nytt bachelorprogram

UiS har etablert bachelorprogram i byplanlegging og samfunnssikkerhet (Bysam) og tar opp studenter fra høsten 2021.

Ph.d. - program i Risikostyring og samfunnssikkerhet

Risikostyring og samfunnssikkerhet er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. S...

Saman for eit tryggare Noreg

Samfunnstryggleik og nye trusselbilete var tema då nærmare 250 deltakarar var samla på Samfunnssikkerhetskonferansen 202...

Kirsten Welschemeyer vann Gullhammeren 2018

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og styreleiar Sissel Leire i Bygg21 delte ut dei fem gullhamrane under...

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har e...

Framtidens yrker: Urban Risk Manager

– I 2050 kan vi ha en situasjon der 80-90 prosent av verdens befolkning lever i byer. Mange av dem bor i veldig utsatte ...

Gransking av massegraver kan forsone fiender

Volden har opphørt i det tidligere Jugoslavia. Men ikke konfliktene. – Rettsvitenskapelige granskinger av massegraver ka...