Hopp til hovedinnhold

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium (B-ØKAD)

Fakta
Studieprogramkode

B-ØKAD

Vekting (SP)

180

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et treårig studium som totalt teller 180 studiepoeng. 150 studiepoeng dekkes av obligatoriske kurs og 30 studiepoeng av valgfrie. Studiet er strukturert med 3 kurs à 10 studiepoeng per semester. Forventet arbeidsmengde per studieår (60 studiepoeng) er 1800 timer. Studiet er altså et fullstidsstudium, der studentene forventes å delta aktivt på campus. 

Vil du ta en utdanning som gir deg mange spennende muligheter? Liker du tall og data? Da er dette studiet for deg.

I studiet får du innføring i fag som strategi, ledelse, regnskap og bedriftsøkonomi, markedsføring, matematikk, statistikk, investeringer, og samfunnsøkonomi.

Det tilbys en rekke valgemner i 5. semester fra de forskjellige fagområdene.

I 5.semester kan du reise på utveksling til et av de mange studiestedene i utlandet som UiS har avtale med.

Du får gjennom studiet øve opp evnen til kritisk og systematisk tenking og forståelse for økonomiske problemstillinger. For å gi det beste grunnlaget for de analytiske delene av studiet, får studentene grunnleggende innsikt i matematiske og statistiske metoder.

Innholdet i studieprogrammet bygger på et nasjonalt samarbeid som gir kandidater muligheter for videre utdanning på masternivå. (for eksempel siviløkonomstudium) ved Handelshøyskolen UiS eller andre institusjoner. Eller du kan søke deg inn på Master i regnskap og revisjon.

Det er behov for økonomer i alle fagfelt, og dette studiet er perfekt for deg som ønsker gode og allsidige muligheter på arbeidsmarkedet. Etter endt utdannelse vil du være kvalifisert til økonomiske og administrative arbeidsoppgaver i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor

Læring og samarbeid 

Læringsutbyttet for de enkelte emnene beskriver hva du skal kunne. Innhold og form på undervisning styres av disse læringsutbyttene.

Det betyr at mye av læringen vil skje i grupper og i enkelte emner er det obligatorisk å delta i gruppearbeid. Her vil du bli tildelt en studiegruppe og du vil arbeide med gruppen din både i det daglige studiearbeidet og i forbindelse med gruppeeksamener.

Andelen av tradisjonelle forelesninger reduseres, og mer vekt legges på studentaktiv læring.

Du vil derfor møte lærere som bruker Flipped Classroom. Det er en undervisningsmetode som snur tradisjonell undervisning på hodet. Instruksjoner og forelesninger legges tilgjengelig på Canvas, mens tiden i klasserommet blir brukt til oppgaveløsning og veiledning med lærer og medelever.

Noen emner undervises på engelsk.

Vurderingsformer

Vurderingsformene vil variere fra emne til emne. Valg av vurderingsformer er avhengig av læringsutbytte for de enkelte emnene. Det betyr at du vil kunne møte alt fra tradisjonell skriftlig eksamen til muntlig eksamen med forsvar av egen skrevet rapport.

 

I de fleste emnene er det arbeidskrav (individuelt eller i grupper) for å få gå opp til eksamen.

 

Vurderingen gis i form av en individuell bokstavkarakter (A-F).  I enkelte emner gis karakteren basert på det arbeidet gruppen har gjort.

 

Privatister

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon er ikke åpent for privatister. Enkelte emner i studiet er likevel åpne. Hvilke emner dette gjelder, framgår av den enkelte emnebeskrivelse.

Annen informasjon

Universitetet i Stavanger benytter den digitale læringsplattformen Canvas for direkte kommunikasjon mellom lærer og student, utveksling av notater, samarbeid mellom studenter, opplysninger om opplegg og lignende. Det medfører at du har tilgang på undervisningsmateriell uansett hvor du befinner deg så lenge du har internettilgang.

Fagplan

Studieprogrammet i økonomi og administrasjon er på totalt 180 studiepoeng, og går over tre år. For å oppnå bachelorgraden må du i siste semester skrive en selvstendig oppgave (bacheloroppgave) på 20 studiepoeng.

Studieprogrammet er delt inn i fire hovedområder. Disse er:

 • bedriftsøkonomisk analyse
 • administrasjonsfag
 • samfunnsøkonomi
 • metodefag

Innenfor disse fire hovedområdene gis det undervisning i et bredt spekter av emner, blant annet:

 • regnskap og budsjettering
 • investering og finansiering
 • samfunnsøkonomi (mikro- og makroøkonomi)
 • samfunnsvitenskapelige metoder (inkludert matematikk og statistikk)
 • markedsføring
 • strategi
 • organisasjon og ledelse
Hva kan du bli?

En utdanning i økonomi og administrasjon gir et godt grunnlag for mange ulike jobber. Alle bedrifter og offentlig virksomhet har behov for dyktige ansatte med kompetanse innenfor områder som regnskap og revisjon, markedsføring og salg, økonomi og ledelse, børs og finans, innovasjon og HR.

Utdanningen gir deg både analytisk kompetanse og praktiske ferdigheter, slik at du kan jobbe i alle bransjer, og med et stort spekter av oppgaver.

Mange starter karrieren innen revisjon, konsulentvirksomhet, bank og finans, og i IT-bransjen. Andre jobber i offentlig administrasjon, energi- og ressursforvaltning, og med innovasjon og bærekraft. 

Kontaktinformasjon Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger post@uis.no tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)
Studieplan og emner