Hopp til hovedinnhold

Sosiologi - bachelorstudium (B-SOSIOL)

Fakta
Studieprogramkode

B-SOSIOL

Vekting (SP)

180

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i sosiologi

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Sosiologi er vitenskapen om hvordan sosiale, kulturelle og økonomiske prosesser binder mennesker sammen eller holder dem fra hverandre. Å forstå disse prosessene i et sosiologisk perspektiv vil ofte bety at vi studerer «det underlige i det velkjente» (Peter Berger).

Sosiologi handler om å forstå individuelle identiteter og livsvalg ut fra deres sosiale kontekst, knyttet til gruppedannelser, sosial ulikhet, politiske forhold. Motsatt er sosiologien også opptatt av hvordan individuelle handlingsvalg fører til reproduksjon og/eller endring av samfunnsmønstre. I bred forstand handler sosiologien om hvordan våre livsvalg påvirkes av sosiale mønstre og prosesser som vi er del av – fra våre umiddelbare sosiale situasjoner og nære relasjoner til strukturelle og globale endringer. Og motsatt, hvordan fører våre valg samlet til at de samme mønstrene vedlikeholdes eller endres? Sosiologiens blikk for det «underlige i det velkjente» innebærer at vi gjør systematiske studier av forhold som vi alle mener å ha nær kjennskap til, enten de er knyttet til familie, skole, utdanning, politikk, gruppedannelser, hverdagsliv, migrasjon, sosiale bevegelser, globalisering, økonomi og velferdsstat.

Av FNs bærekraftmål berører sosiologistudiet i særlig grad nr. 10 «Mindre ulikhet», nr. 16 «Fred og rettferdighet», nr. 5 «Likestilling mellom kjønnene», nr. 4 «God utdanning» og nr. 8 «Anstendig arbeid og økonomisk vekst». Sentrale sosiologiske spørsmål er her hvordan sosial ulikhet og makt dannes og vedlikeholdes innen organisasjoner, arbeidsliv og utdanning, og hvordan karrieremuligheter, helse, inntekt og sosial mobilitet henger sammen med klassebakgrunn, etnisitet og kjønn. Slike spørsmål kan vi undersøke «ovenfra-og-ned» eller «nedenfra-og-opp». Ved UiS er sosiologene særlig opptatt av det siste, og både studiet og mye av forskningen vår kjennetegnes av det vi kaller «interaksjonistiske» analyser.

Gjennom sosiologistudiet lærer du å produsere og systematisere kunnskap om sentrale samfunnsspørsmål, og ikke minst lærer du å forholde deg med kritisk distanse til kunnskap og forskning. De perspektiver og teorier på samfunnsforhold som du lærer, gir deg grunnlag til å føre diskusjon om sosiale spørsmål fra ulike synsvinkler, og på tvers av samfunnssektorer. Opplæringen i forskningsmetode, og den inngående kjennskap som du får til de krav som stilles til vitenskapelig kunnskap, gir deg særlige fortrinn i å vurdere innhold og troverdighet i kunnskapsgrunnlaget for beslutninger i politikk og arbeidsliv. Hvordan leser vi en statistisk tabell som antyder en sammenheng mellom f.eks. kjønn og utdanningsvalg? Hva er datagrunnlaget for konklusjonene i en kvalitativ forskningsrapport? Å kunne forstå grunnlaget for slike sammenhenger, er etterspurte ferdigheter i dagens arbeidsliv.

Fagplan

Obligatoriske emner

Examen Philosophicum - År 1 / Semester 1   Studiepoeng: 10

Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver År 1 / Semester 1    Studiepoeng 10

Sosiale relasjoner og institusjoner År 1 / Semester 1   Studiepoeng: 10 Forskningsteori og metode År 1 / Semester 2   Studiepoeng: 10 Samfunnsstruktur i endring År 1 / Semester 2   Studiepoeng: 10 Sosiologisk teori: Nyere perspektiver År 2 / Semester 3  Studiepoeng: 10 Kultursosiologi År 2 / Semester 3   Studiepoeng: 10 Kvantitativ forskningsmetode År 2 / Semester 3   Studiepoeng: 10 Kommunikasjon og medier År 3 / Semester 5   Studiepoeng: 10 Offentlig politikk og administrasjon År 3 / Semester 5   Studiepoeng: 10 Organisasjonsteori År 3 / Semester 5   Studiepoeng: 10 Arbeidslivssosiologi År 3 / Semester 6   Studiepoeng: 10 Bacheloroppgave i sosiologi År 3 / Semester (5) 6   Studiepoeng: 20

Hva kan du bli?

Bachelorgraden i sosiologi kvalifiserer til et bredt spekter av jobber. Sosiologer har stillinger både innenfor kommuner, fylkeskommuner, departementer og direktorater, skoleverket og andre offentlige etater, som for eksempel NAV-systemet, og innen private bedrifter, media og andre kulturinstitusjoner, frivillige organisasjoner og internasjonale organisasjoner. Du kan arbeide med planlegging og iverksetting av prosjektarbeid, veiledning, informasjonsarbeid, saksbehandling, personaladministrasjon, organisasjonsutvikling, undervisning og mye mer.

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

 • 4. semester: Valgemner ved UiS eller utveksling

  • Valgemner 4. semester

   • Praksis i statsvitenskap og sosiologi

    Andre år, semester 4

    Praksis i statsvitenskap og sosiologi

    Studiepoeng: 20

   • Sårbarhet og teknologisk utvikling

    Andre år, semester 4

    Sårbarhet og teknologisk utvikling

    Studiepoeng: 10

   • Kriser og samfunnssikkerhet

    Andre år, semester 4

    Kriser og samfunnssikkerhet

    Studiepoeng: 10

   • Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

    Andre år, semester 4

    Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

    Studiepoeng: 10

   • Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

    Andre år, semester 4

    Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

    Studiepoeng: 10

   • Digital Culture and Society

    Andre år, semester 4

    Digital Culture and Society

    Studiepoeng: 10

   • Big Data Analysis for Social Sciences

    Andre år, semester 4

    Big Data Analysis for Social Sciences

    Studiepoeng: 10

   • Sårbarhet og teknologisk utvikling

    Andre år, semester 4

    Sårbarhet og teknologisk utvikling

    Studiepoeng: 10

   • Kriser og samfunnssikkerhet

    Andre år, semester 4

    Kriser og samfunnssikkerhet

    Studiepoeng: 10

   • Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

    Andre år, semester 4

    Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

    Studiepoeng: 10

  • Utveksling 4. semester

 • Valgemne 5. semester

  • The Sociology of Creativity

   Tredje år, semester 5

   The Sociology of Creativity

   Studiepoeng: 10

  • Kultur og mangfold i politiske prosesser

   Tredje år, semester 5

   Kultur og mangfold i politiske prosesser

   Studiepoeng: 10

  • Risikosamfunnet

   Tredje år, semester 5

   Risikosamfunnet

   Studiepoeng: 10

  • Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare

   Tredje år, semester 5

   Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare

   Studiepoeng: 10

  • Miljø- og energipolitikk

   Tredje år, semester 5

   Miljø- og energipolitikk

   Studiepoeng: 10

  • Media and communication

   Tredje år, semester 5

   Media and communication

   Studiepoeng: 10

  • Offentlig politikk og administrasjon

   Tredje år, semester 5

   Offentlig politikk og administrasjon

   Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

 • 4. semester: Valgemner ved UiS eller utveksling

  • Valgemner 4. semester

   • Praksis i statsvitenskap og sosiologi

    Andre år, semester 4

    Praksis i statsvitenskap og sosiologi

    Studiepoeng: 20

   • Digital Culture and Society

    Andre år, semester 4

    Digital Culture and Society

    Studiepoeng: 10

   • Materiell kultur

    Andre år, semester 4

    Materiell kultur

    Studiepoeng: 10

   • Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

    Andre år, semester 4

    Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

    Studiepoeng: 10

   • Sårbarhet og teknologisk utvikling

    Andre år, semester 4

    Sårbarhet og teknologisk utvikling

    Studiepoeng: 10

   • Kriser og samfunnssikkerhet

    Andre år, semester 4

    Kriser og samfunnssikkerhet

    Studiepoeng: 10

  • Utveksling 4. semester

 • Valgemne 5. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
4. semester

Sosiologistudenter kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

Emnevalg
I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet, så sant innholdet er relevant for studiet. Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner

Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studiekonsulent Nina Nesheim for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen på flere rangeringer.

  Sciences Po Toulouse

  The Institute of Political Science in Toulouse ('Science Po Toulouse') is an autonomous higher education and research establishment within one of the older universities in Europe. Go on exchange to the beautiful city of Toulouse and strenghten your language skills in French!

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – reis på utveksling til Trento!

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+-student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  University of Brighton

  Bli Erasmus+-student i Brighton!

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  University of Hradec Králové

  The University of Hradec Králové has a large academic offer which covers almost hundred disciplines. The University regularly welcomes 60-80 Erasmus+ exchange students each year. Enjoy Czech Republic in an international setting at Hradec Králové!

  Lingnan University

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Flinders University

  Flinders University er eit internasjonalt orientert universitet som rangerer blant dei ti beste Australian Universities for International Standing.

  The University of Adelaide

  Universitetet i Adelaide ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i Australia. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  University of Wollongong

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Danmark

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen på flere rangeringer.

 • Frankrike

  Sciences Po Toulouse

  The Institute of Political Science in Toulouse ('Science Po Toulouse') is an autonomous higher education and research establishment within one of the older universities in Europe. Go on exchange to the beautiful city of Toulouse and strenghten your language skills in French!

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – reis på utveksling til Trento!

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+-student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Storbritannia

  University of Brighton

  Bli Erasmus+-student i Brighton!

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Tsjekkia

  University of Hradec Králové

  The University of Hradec Králové has a large academic offer which covers almost hundred disciplines. The University regularly welcomes 60-80 Erasmus+ exchange students each year. Enjoy Czech Republic in an international setting at Hradec Králové!

 • Hong Kong

  Lingnan University

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • USA

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

 • Australia

  Flinders University

  Flinders University er eit internasjonalt orientert universitet som rangerer blant dei ti beste Australian Universities for International Standing.

  The University of Adelaide

  Universitetet i Adelaide ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i Australia. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  University of Wollongong

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.