Hopp til hovedinnhold

Bachelor i utøvende musikk

Bachelor i utøvende musikk ved Universitetet i Stavanger er et fireårig studieprogram hvor du kan velge mellom studieretningene klassisk, jazz/improvisasjon, dirigering eller kirkemusikk.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

4 år

Opptaksprøve

Runde 1 - Video Runde 2 - Stavanger uke 10

Antall studiepoeng

240

Antall studieplasser

22

Søknadsfrist

15. desember

Slik søker du til Bachelor i utøvende musikk

Informasjon om opptaks- og repertoarkrav, dokumentopplasting mm.

Studiet forbereder deg til et liv som musiker og pedagog. Møt noen av våre talentfulle studenter.

Studer utøvende musikk i Stavanger

Studiet henvender seg til unge musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse.

Symfoniorkester Bjergsted_Fakultet for utøvende kunstfag
Høyt kvalifiserte lærere vil gi deg et solid teknisk-metodisk, kunstnerisk og teoretisk grunnlag for en karriere som utøvende musiker, enten det er innen klassisk, jazz, dirigering eller kirkemusikk.

Studiet utgjør startblokken for et vidtfavnende entreprenørskap innen kunstområdet og kulturfeltet. Det tas høyde for en profesjonell musikkvirksomhet i stadig forandring og utvikling. Under studiet er det lagt vekt på at du både skal utvikle dine utøvende ferdigheter og øke din forståelse for musikk som kunstform. 

Om studiet

Veldig lærerikt at UiS har så gode tilbud når det gjelder jazzscenene i byen.

Torstein Haakafoss Guttormsen , student i utøvende musikk - bassgitar

Bachelorprogrammet i utøvende musikk henvender seg til unge musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse. Dette er et heltidsstudium som strekker seg over 4 studieår. Studiet har arbeidsomfang på 240 studiepoeng, fordelt i 4 ulike studieretninger, henholdsvis klassisk musikk, jazz-/improvisasjonsmusikk, kirkemusikk eller dirigering.

Bjergstedparken

Fakultet for utøvende kunstfag inngår i Bjergsted kulturpark. For studenter innebærer dette at de blir en del av et større musikk- og kunstfaglig miljø som gir svært gode rammer og muligheter for utvikling. Det er tette bånd mellom det profesjonelle kunst- og kulturlivet i regionen, og fakultetets aktiviteter.

Kuppelhallen i Bjergstedparken blir mye brukt til konserter og arrangementer i regi av UiS. Foto: Mari Hult

Studieretninger

I Bjergsted har vi sterke fagmiljøer knyttet til hver av studieretningene. Høyt kvalifiserte lærere vil gi deg et solid teknisk-metodisk, kunstnerisk og teoretisk grunnlag for en karriere som utøvende musiker i klassisk, jazz, dirigering eller kirkemusikk. Du vil lære om formidling på ditt hovedinstrument, og utvikle dine ferdigheter som musiker og instrumentalist.

Kirkemusikk - nyhet fra høsten 2022

Som en nyhet for kommende studieår tilbys kirkemusikk som egen studieretning i Bachelor i utøvende musikk, et studie som fører til kantorkompetanse. Dette er et praksisnært studium som tilbys i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. I tillegg til interpretasjon og klassisk orgellitteratur legger studiet vekt på utøvende breddekompetanse, gehørspill, samspill og improvisasjon. Du vil få gode muligheter til å utvikle deg i et dynamisk og mangfoldig fagmiljø. Gjennom studiet får du tilgang til flere orgler av høy kvalitet i ulike kirkerom både i Stavanger og omegn.

Studieplanen for Bachelor i utøvende musikk revideres årlig. Læringsutbytte og nye emner tilknyttet kirkemusikkstudiet vises ikke før 1. februar 2022. Ta kontakt med fakultet dersom du har spørsmål knyttet til kirkemusikkstudiet.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte er beskrevet under tre punkter: generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter. Et kjennetegn ved utøvende musikk, og andre kunstfag, er sammenhengen mellom fag og fagformidling. Disse elementene er uadskillelige. Kategoriene generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter vil derfor ligge tett opp til hverandre og i noen tilfeller gå over i hverandre.  

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å  

Kunnskaper 

 • oppdatere sin egen kunnskap, reflektere rundt egen praksis og faglige problemstillinger, og slik ta ansvar for egen faglig utvikling 
 • kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og med publikum 
 • bidra med spesifikk kompetanse innen en gitt sektor av kulturfeltet i henhold til veivalgene Utøvende og PPU  

Ferdigheter 

 • gjennom utøving realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå  
 • jobbe målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre 
 • sette opp en enkel forretnings- og produksjonsplan og gjennomføre og vurdere et kunstnerisk prosjekt- og produksjonsarbeid, samt etablere og føre regnskap for et enkeltmannsforetak 

Generell kompetanse 

 • plassere sin egen virksomhet, sitt utøvermateriale og teoretisk kunnskap i en allmennhistorisk, idehistorisk, estetisk og sosial kontekst og demonstrere bevissthet om egen identitet og sin profesjon som en virksomhet i det totale kulturfeltet 
 • kjenne til og kunne forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske retningslinjer og problemstillinger 

Det henvises for øvrig til nivåbeskrivelser og læringsutbyttebeskrivelser i Kvalifikasjonsrammeverk for høyere musikkutdanning i Norge utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap våren 2010. 

Hva kan du bli?

Studiet forbereder deg til arbeid som profesjonell musiker på ulike arenaer, blant annet orkester eller kammermusiker, akkompagnatør, bandmusiker, solist eller frilanser. I 2. avdeling kan du foreta et veivalg som bestemmer hovedvektlegging disse to årene: integrert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som gir yrkeskompetanse som instrumentalpedagog eller utøvende veivalg. Studiet kvalifiserer også for søknad til høyere grads studier innenfor musikk enten ved Fakultet for utøvende kunstfag eller andre tilsvarende institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Studiet kvalifiserer for søknad til høyere grads studier innenfor musikk enten ved Fakultet for utøvende kunstfag eller andre tilsvarende institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Studieretning: Klassisk, dirigering eller jazz

  • Studieretning: Klassisk musikk

   • Obligatoriske emner første avdeling

    • Hovedinstrument I - Klassisk

     Første år, semester 1

     Hovedinstrument I - Klassisk

     Studiepoeng: 25

    • Ensemblespill/ kammermusikk I - Klassisk

     Første år, semester 1

     Ensemblespill/ kammermusikk I - Klassisk

     Studiepoeng: 10

    • Støtteinstrument - Klassisk

     Første år, semester 1

     Støtteinstrument - Klassisk

     Studiepoeng: 5

    • Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk

     Første år, semester 1

     Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk

     Studiepoeng: 10

    • Sats- og hørelære I

     Første år, semester 1

     Sats- og hørelære I

     Studiepoeng: 10

    • Hovedinstrument II - Klassisk

     Andre år, semester 3

     Hovedinstrument II - Klassisk

     Studiepoeng: 25

    • Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk

     Andre år, semester 3

     Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk

     Studiepoeng: 10

    • Entreprenørskap

     Andre år, semester 3

     Entreprenørskap

     Studiepoeng: 5

    • Musikkhistorie og repertoarkunnskap - Klassisk

     Andre år, semester 3

     Musikkhistorie og repertoarkunnskap - Klassisk

     Studiepoeng: 10

    • Sats- og hørelære II

     Andre år, semester 3

     Sats- og hørelære II

     Studiepoeng: 10

   • Obligatoriske emner andre avdeling

    • Hovedinstrument III - Klassisk

     Tredje år, semester 5

     Hovedinstrument III - Klassisk

     Studiepoeng: 10

    • Hovedinstrument IV - Klassisk

     Fjerde år, semester 7

     Hovedinstrument IV - Klassisk

     Studiepoeng: 20

   • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

    • Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt

     Studiepoeng: 30

    • Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Studiepoeng: 30

  • Studieretning: Dirigering

   • Obligatoriske emner første avdeling

   • Obligatorisk emner andre avdeling

    • Hovedinstrument III - Dirigering

     Tredje år, semester 5

     Hovedinstrument III - Dirigering

     Studiepoeng: 10

    • Hovedinstrument IV - Dirigering

     Fjerde år, semester 7

     Hovedinstrument IV - Dirigering

     Studiepoeng: 20

   • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefiner prosjekt

    • Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt

     Studiepoeng: 30

    • Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Studiepoeng: 30

  • Studieretning: Jazz

   • Obligatoriske emner første avdeling

   • Obligatoriske emner andre avdeling

   • Velg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

    • Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt

     Studiepoeng: 30

    • Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Studiepoeng: 30

 • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester 

6. semester (vårsemester i 3. klasse) Studenter som ikke ønsker å reise ut under det internasjonale semesteret, gjennomfører et egendefinert prosjekt ved UiS eller et annet sted. Hvorfor et utenlandsopphold? 

Fakultetet tilstreber bevisst et høyt internasjonalt nivå for å speile den yrkesmessige virkeligheten kandidatene kommer ut i etter endt studium. Den internasjonale profilen til fakultetet er helt nødvendig for å kunne fungere i harmoni med europeisk høyere musikkutdanning, musikkforskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Primært skal studenten ved utenlandsoppholdet oppnå en personlig utvikling som utøvende og medskapende kunstner. Et internasjonalt semester skal gi studenten mulighet til videre fordypning i forhold til det opprinnelige studiet ved UiS, men skal også gi muligheter for individuell spesialisering.   Ordning for utvekslingen 

Studenter kan søke om utvekslingsplass ved en av UKs mange partnerinstitusjoner med tanke på et delstudium i utlandet. Studenten må selv kvalitetssikre hvordan tilbudet fra vertsinstitusjonen egner seg sammen med sin egen progresjon og planlagte løp. Krav for å reise på utveksling: Alle emner fra første avdeling på BA er fullført og bestått for at studenter kan få innvilget utveksling. Søknadsprosess 

Fristen for å gi UiS beskjed om at man ønsker å reise på utveksling i påfølgende studieår er 1. februar. Fristen er lik enten man skal reise på utveksling høst- eller vårsemester. Dette gir man melding om gjennom Digital Studentekspedisjon.Hver student kan sette opp to (2) institusjoner en ønsker å reise til og vil bli nominert til begge disse. De ulike mottakeruniversitetene har ulike søknadsprosedyrer, som man må gjøre seg kjent med. Mange av UiS sine partnere innenfor utøvende kunstfag benytter EASY som online-søknadsverktøy.I tilfeller hvor vi har mottatt flere søkere enn det er tilgjengelige plasser, kan partneruniversitetene i utlandet be UiS om å rangere søkerne. Dersom UiS blir bedt om å rangere søkerne, vil dette bli gjort på et faglig grunnlag. Antall søkere til det enkelte partneruniversitet vil derfor ha innvirkning på sjansen til å få på plass på ønsket studiested.Både søknader gjennom EASY og andre søknadsportaler skal inneholde en rekke vedlegg. Det kan være ulike krav ved ulike institusjoner, men som oftest kreves følgende:  

 • Video hvor du spiller ditt instrument 
 • Motivasjonsbrev 
 • Anbefalingsbrev fra hovedinstrumentlærer 
 • Kunstnerisk CV 
 • Karakterutskrift på engelsk (bestill på StudentWeb i god tid) 
 • Learning Agreement - HVIS de spør om det. En læringsavtale skal uansett skrives senere, dersom man får tilbud om plass 

Orienter deg nøye på institusjonenes hjemmesider for å se om de har egne bestemmelser angående søknadsprosessen og søknadsfrister. Disse har du som student ansvar for å følge opp. 

Kontaktinformasjon 

Ta kontakt med hovedinstrument-lærer for faglig veiledning.

Praktisk relaterte spørsmål om utveksling: musikk-dans@uis.no

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

  SDMK - Danish National Academy of Music has campuses in both Odense and Esbjerg, and not all their educations are offered both places.

   

  Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

  The Royal Danish Academy of Music is the oldest professional institution of musical education in Denmark as well as the largest, with approximately 400 students. It was founded in 1825.

  Det Jyske Musikkonservatorium

  The Royal Academy of Music is a conservatoire and state institution that was established in 1927, located in both Aarhus and Aalborg.

  Turku University of Applied Sciences

  Ved Turku University of Applied Sciences (TUAS) studerer man ved deres Arts Academy. Turku (eller Åbo på svensk) ligger på sørvestkysten av Finland.

  University of the Arts Helsinki

  The Sibelius Academy is part of the University of the Arts Helsinki and a university-level music school which operates in Helsinki and Kuopio, Finland. The university is among the biggest European music universities with roughly 1,900 enrolled students.

  Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet

  It is one of Sweden's six state music academies and since 1977 part of Lund University.

  Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

  The Royal College of Music in Stockholm (KMH), established 1771, is one of the world's oldest music academies, founded by Gustav III.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Musikhögskolan Ingesund

  The Ingesund Academy of Music is a music academy in Arvika and part of Karlstad University.

  Örebro universitet

  Ôrebro Universitet sin visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

  'Erasmus' College, Brussels

  The Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) is a School of Arts of Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts (EhB).

  Conservatorio di Musica santa Cecilia

  The birth of the institution dates back to 1875 thanks to Giovanni Sgambati and Ettore Pinelli as part of the reorganization of education operated by the Savoy state.

  Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni

  The Higher Institute of Musical Studies "G. Briccialdi" of Terni is located on the three floors of a prestigious Renaissance building in the historic center of the city.

  Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma

  The history of the conservatory goes back to 19th century when giving singing lessons to orphans.

  Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci

  The Franci Institute has an almost bicentennial history behind it, established in 1834.

  Conservatorio di Musica Nino Rota - Monopoli

  The Monopoli Conservatory was founded in 1971 by the will and merit of Italian composer Nino Rota, and in 2004 named after him.

  Music Conservatory "G. B. Pergolesi"

  The conservatory is situated on the Adriatic sea coastline.

  Conservatory of Music Antonio Vivaldi of Allessandria

  Established at the end of the 1800’s, in 1969 the “Vivaldi” Conservatory of Music became one of the first Italian State Conservatories. It is situated in the 18th Century “Cuttica di Cassine” building.

  The "Nicola Sala" Benevento State Conservatory of Music

  Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "Gaetano Braga" di Teramo

  ISSSMC “G. Braga” in Teramo is a small institution, and of the oldest music institutions in Italy, founded in 1895.

  Jazeps Vitols Latvian Academy of Music

  Latvian Conservatory of Music was founded in 1919 by the Latvian composer Jāzeps Vītols, who also became the first director of the Latvian National Opera.

  University of the Arts the Hague

  The Royal Conservatoire the Hague (Koninklijk Conservatorium) at the University of the Arts the Hague was founded by King William I in 1826, making it the oldest conservatoire in the Netherlands.

  Academy of Music, Cracow

  The Academy of Music in Kraków was founded in 1888 by the eminent Polish composer Władysław Żeleński.

  Lithuanian Academy of Music and Theatre

  The Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, Lithuania, was founded by Composer Juozas Naujalis in 1933.

  MUSIKENE - Superior Music Conservatory of Basque Country

  MUSIKENE (Centro superior de música del Pais Vasco) is located in San Sebastián, in the Basque region of Spain.

  Royal Northern College of Music

  The conservatory was formed as a result of a merger of the Royal Manchester College of Music and the Northern School of Music in 1973.

  Birmingham City University

  Birmingham City University is a university in Birmingham, England. Initially established as the Birmingham College of Art with roots dating back to 1843, it was designated as a polytechnic in 1971 and gained university status in 1992.

  University of Applied Sciences Northwestern Switzerland

  Composer Hans Huber, director of the general music school Allgemeine Musikschule founded in 1867, founded in 1905 a conservatory, the first of its kind in the German-speaking part of Switzerland.

  Academy of Music Franz Liszt Weimar

  The University of Music FRANZ LISZT Weimar in Germany was founded in 1872 by Carl Müllerhartung, the student of Franz Liszt.

  Hochschule für Musik und Theater Rostock

  It opened in 1994 and is situated in a former abbey called Katharinenkloster in the historical core of the city.

  Hochschule für Musik und Theater München

  Hochschule für Musik Detmold

  Mannheim University of Music and Performing Arts

  During the eighteenth century, Mannheim was the home of the "Mannheim School" of classical music composers.

  Johannes Gutenberg University of Mainz

  University of Music and Dramatic Arts Graz

  The University of Music and Performing Arts Graz was given its present name in 1970, but goes back to the founding of the Singschule in 1816.

  Music and Arts - University of the City of Vienna

  På tysk: Musik und Kunst - Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Universitetet, som ligger i sentrum av Wien, tilbyr studier innen musikk, dans og drama.

  University Mozarteum Salzburg

  Mozarteum University Salzburg, in German Universität Mozarteum Salzburg, was founded by Mozart’s widow in 1814 and it got its present name in 1908.

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1.000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon som ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2.600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

 • Danmark

  Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

  SDMK - Danish National Academy of Music has campuses in both Odense and Esbjerg, and not all their educations are offered both places.

   

  Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

  The Royal Danish Academy of Music is the oldest professional institution of musical education in Denmark as well as the largest, with approximately 400 students. It was founded in 1825.

  Det Jyske Musikkonservatorium

  The Royal Academy of Music is a conservatoire and state institution that was established in 1927, located in both Aarhus and Aalborg.

 • Finland

  Turku University of Applied Sciences

  Ved Turku University of Applied Sciences (TUAS) studerer man ved deres Arts Academy. Turku (eller Åbo på svensk) ligger på sørvestkysten av Finland.

  University of the Arts Helsinki

  The Sibelius Academy is part of the University of the Arts Helsinki and a university-level music school which operates in Helsinki and Kuopio, Finland. The university is among the biggest European music universities with roughly 1,900 enrolled students.

 • Sverige

  Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet

  It is one of Sweden's six state music academies and since 1977 part of Lund University.

  Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

  The Royal College of Music in Stockholm (KMH), established 1771, is one of the world's oldest music academies, founded by Gustav III.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Musikhögskolan Ingesund

  The Ingesund Academy of Music is a music academy in Arvika and part of Karlstad University.

  Örebro universitet

  Ôrebro Universitet sin visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • Belgia

  'Erasmus' College, Brussels

  The Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) is a School of Arts of Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts (EhB).

 • Italia

  Conservatorio di Musica santa Cecilia

  The birth of the institution dates back to 1875 thanks to Giovanni Sgambati and Ettore Pinelli as part of the reorganization of education operated by the Savoy state.

  Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni

  The Higher Institute of Musical Studies "G. Briccialdi" of Terni is located on the three floors of a prestigious Renaissance building in the historic center of the city.

  Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma

  The history of the conservatory goes back to 19th century when giving singing lessons to orphans.

  Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci

  The Franci Institute has an almost bicentennial history behind it, established in 1834.

  Conservatorio di Musica Nino Rota - Monopoli

  The Monopoli Conservatory was founded in 1971 by the will and merit of Italian composer Nino Rota, and in 2004 named after him.

  Music Conservatory "G. B. Pergolesi"

  The conservatory is situated on the Adriatic sea coastline.

  Conservatory of Music Antonio Vivaldi of Allessandria

  Established at the end of the 1800’s, in 1969 the “Vivaldi” Conservatory of Music became one of the first Italian State Conservatories. It is situated in the 18th Century “Cuttica di Cassine” building.

  The "Nicola Sala" Benevento State Conservatory of Music

  Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "Gaetano Braga" di Teramo

  ISSSMC “G. Braga” in Teramo is a small institution, and of the oldest music institutions in Italy, founded in 1895.

 • Latvia

  Jazeps Vitols Latvian Academy of Music

  Latvian Conservatory of Music was founded in 1919 by the Latvian composer Jāzeps Vītols, who also became the first director of the Latvian National Opera.

 • Nederland

  University of the Arts the Hague

  The Royal Conservatoire the Hague (Koninklijk Conservatorium) at the University of the Arts the Hague was founded by King William I in 1826, making it the oldest conservatoire in the Netherlands.

 • Polen

  Academy of Music, Cracow

  The Academy of Music in Kraków was founded in 1888 by the eminent Polish composer Władysław Żeleński.

 • Litauen

  Lithuanian Academy of Music and Theatre

  The Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, Lithuania, was founded by Composer Juozas Naujalis in 1933.

 • Spania

  MUSIKENE - Superior Music Conservatory of Basque Country

  MUSIKENE (Centro superior de música del Pais Vasco) is located in San Sebastián, in the Basque region of Spain.

 • Storbritannia

  Royal Northern College of Music

  The conservatory was formed as a result of a merger of the Royal Manchester College of Music and the Northern School of Music in 1973.

  Birmingham City University

  Birmingham City University is a university in Birmingham, England. Initially established as the Birmingham College of Art with roots dating back to 1843, it was designated as a polytechnic in 1971 and gained university status in 1992.

 • Sveits

  University of Applied Sciences Northwestern Switzerland

  Composer Hans Huber, director of the general music school Allgemeine Musikschule founded in 1867, founded in 1905 a conservatory, the first of its kind in the German-speaking part of Switzerland.

 • Tyskland

  Academy of Music Franz Liszt Weimar

  The University of Music FRANZ LISZT Weimar in Germany was founded in 1872 by Carl Müllerhartung, the student of Franz Liszt.

  Hochschule für Musik und Theater Rostock

  It opened in 1994 and is situated in a former abbey called Katharinenkloster in the historical core of the city.

  Hochschule für Musik und Theater München

  Hochschule für Musik Detmold

  Mannheim University of Music and Performing Arts

  During the eighteenth century, Mannheim was the home of the "Mannheim School" of classical music composers.

  Johannes Gutenberg University of Mainz

 • Østerrike

  University of Music and Dramatic Arts Graz

  The University of Music and Performing Arts Graz was given its present name in 1970, but goes back to the founding of the Singschule in 1816.

  Music and Arts - University of the City of Vienna

  På tysk: Musik und Kunst - Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Universitetet, som ligger i sentrum av Wien, tilbyr studier innen musikk, dans og drama.

  University Mozarteum Salzburg

  Mozarteum University Salzburg, in German Universität Mozarteum Salzburg, was founded by Mozart’s widow in 1814 and it got its present name in 1908.

 • Slovakia

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1.000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

 • USA

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon som ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2.600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

Søknad og opptak

Slik søker du til Bachelor i utøvende musikk

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb

Alle søkere til utøvende musikkstudier må gjennom 2 runder med opptaksprøver. Et egenprodusert videoopptak leveres fakultetet innen 15. januar som runde 1. Runde 2 gjennomføres på vår campus i Stavanger i uke 10. Runde 2 er kun for søkere som blir funnet kvalifisert ut fra innsendt video.

I artiklene under finner du alt du trenger å vite om videoinnspilling, repertoarkrav og opptaksprøvene i uke 10.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 15. desember.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 15. desember
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitteringse-posten du mottar, finner du en lenke til et følgeskjema. Skjemaet må fylles ut og sendes inn innen søknadsfristen for at du skal få mulighet til å dele din video med fakultetet
 • For at din søknad skal bli vurdert for opptak kreves det at alle nødvendige søknadsdokument (vitnemål, karakterutskrift, språkdokumentasjon mm.) er lastet opp i SøknadsWeb, og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen
 • Søkere til utøvende musikkstudier avlegger 2 runder med prøvespill. Runde 1 er et egenprodusert videoopptak. Runde 2 gjennomføres på campus Bjergsted i Stavanger. Runde 2 er kun for søkere som blir funnet kvalifisert ut fra innsendt video
 • Du vil kort tid etter søknadsfrist motta en e-post fra saksbehandler med forklaring om hvor og hvordan video skal deles med fakultetet
 • Frist for deling av video er 15. januar
 • Du deler både video, omtale av videomateriale, fullstendig prøvespillprogram til runde 2 og noter til akkompagnatør/komp for runde 2
 • Start planlegging av videoinnspilling tidlig. Prøvespillprogrammet for både runde 1 og runde 2 må følge fastsatt repertoarkrav. Les mer om repertoarkrav, samt spesifikasjoner for videoinnlevering i artiklene Repertoarkrav til Bachelor og Innlevering av egenprodusert video - runde 1
 • Svar på videovurdering mottar du på e-post
 • Dersom du blir funnet kvalifisert etter videovurdering vil du bli invitert til runde 2
 • Runde 2 foregår på campus Bjergsted i uke 10 og består av prøvespill og intervju med vurderingskommisjon og studieadministrasjon
 • Søkere til Bachelor i utøvende musikk som går videre til runde 2 må også avlegge en prøve i teori- og gehør i uke 10. Teori- og gehørprøven gjennomføres samme dag som prøvespill og intervju
 • Resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb senest innen utgangen av uke 11
 • Husk å svare på tilbud og/eller venteliste i SøknadsWeb innen oppgitt frist

Hvem kan søke Bachelor i utøvende musikk?

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden, kan søke ordinært opptak via SøknadsWeb, så lenge opptakskravene er oppfylt.

Man kan søke til studieretningene klassisk, jazz/improvisasjon, dirigering og kirkemusikk.

Søknadsdokumenter - hva må du laste opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift med oppnådd generell studiekompetanse fra videregående skole
 • Eventuell dokumentasjon på språk - norsk og engelsk
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom ditt vitnemål fra videregående skole ligger i Norsk Vitnemålsdatabase (NVB) trenger du ikke å laste det opp i SøknadsWeb. Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Runde 1 - prøvespill på video

Alle søkere til Bachelor i utøvende musikk må avlegge runde 1 av sin hovedinstrumentprøve på video som lastes opp til YouTube. Siste frist for innsending av video er 15. januar. Videolenke(r) legges i separat e-post som mottas fra saksbehandler i desember. Les mer om spesifikasjoner for innspillingen av video og deling av denne under Innlevering av egenprodusert video - runde 1.

Runde 2 - prøvespill, intervju og teori- og gehørprøve i uke 10

Alle søkere som blir funnet kvalifisert etter vurdering av innsendt video vil bli invitert til runde 2 i uke 10. Runde 2 består av prøvespill og intervju på campus Bjergsted i Stavanger. I tillegg må alle kvalifiserte søkere til Bachelor i utøvende musikk gjennomføre en prøve i teori og gehør. Teori- og gehørprøven arrangeres samme dag som prøvespillets runde 2. Les mer om hvordan opptaksprøvene gjennomføres i artikkelen Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF for opplasting av søknadsdokumenter. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart. 

Generelle opptakskrav

For lavere grads studier som Bachelor i utøvende musikk (240 studiepoeng), kreves det oppnådd generell studiekompetanse (GSK). I tillegg må du bli funnet kvalifisert etter avlagt prøvespill, både runde 1 og 2. Søkere til Bachelor i utøvende musikk må også bestå en separat prøve i teori og gehør før endelig opptak.

Språkkrav skal være oppnådd i henhold til UiS regelverk/Samordna Opptak.

Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.

Realkompetanse 

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. Realkompetansesøknader skal dokumenteres godt.

Språkkrav

På lavere grads studier ved Fakultet for utøvende kunstfag undervises det på norsk. Mangler du norsk og/eller engelsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du lese mer om hvordan du kan dekke kravet på Samordna Opptak sine nettsider.

Bestått utøvende opptaksprøve

Opptaksprøvene til det enkelte studium må være bestått for å bli vurdert for opptak.

For å få opptak til Bachelor i utøvende musikk må du i tillegg til oppnådd generell studiekompetanse bli funnet kvalifisert etter prøvespill som vurderes ut fra innsendt videomateriale (runde 1) og ordinært prøvespill og intervju på campus (runde 2).

Teori- og gehør prøve

For opptak til Bachelor i utøvende musikk gjelder krav til grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i musikkteori og musikkhistorie, godt gehør og en allmenn musikalsk orientering. Teori- og gehørprøven må være bestått for å kunne få tilbud om opptak til studiet.

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 skal lastes opp til YouTube og deles med fakultetet innen 15. januar. Sammen med videolenken(e) skal du også dele en omtale av innsendt videomateriale; hva videolenken(e) inneholder. Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist.

Se repertoarkrav for ditt instrument for hvor mye av repertoaret som skal spilles inn på video til runde 1.

Runde 2

Hele det oppgitte repertoaret skal være forberedt til runde 2, også det som er levert på video.

Ditt fullstendige prøvespillprogram for runde 2 samt noter til akkompagnatør skal deles sammen med videolenken(e) til runde 1.

Du finner viktig informasjon og flere tips til hvordan du kan ordne videoinnspillingen under punktet Innlevering av egenprodusert video - runde 1. I artikkelen Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10 finner du informasjon om hvordan opptaksprøvene vil foregå våren 2022.

Repertoarkrav bachelor - klassisk

Repertoarkrav til bachelor klassisk er fastsatt av FUM (Fagråd for Utøvende Musikkutdanning). Repertoarkravet finner du i listen nedenfor.

Ønsker du å se en fullstendig oversikt over det nasjonalt fastsatte repertoarkravet for bachelor klassisk, for alle instrument, så finner du dette publisert på Utdanning.no/utovende-musikk.

Treblåseinstrument

Fløyte

1. Bach: Largo e dolce fra Sonate i h-moll BWV 1030, eller Händel Sonate i G-dur

2. En hurtig sats fra Mozart: Fløytekonsert i G-dur eller D-dur

3. Ph. Gaubert: Nocturne et Allegro Scherzando, eller G. Enescu: Cantabile et Presto, eller L Ganne: Andante et Scherzo

4. Et nyere verk for solo fløyte, komponert etter 1950

5. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 2 og 3.

Obo

1. Obligatorisk verk: J. Haydn: Konsert i C-dur, 1. sats

2. Marcello: 1. sats fra obokonsert i c-moll/ d-moll eller Vivaldi: Konsert i a-moll, 1. og 2. sats

3. Et selvvalgt verk fra romantikken eller nyere tid

4. Ferling: Fra 48 etyder, op 31: Etyde nr 6, 8, 10, 12 eller 14

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Klarinett

1. Obligatorisk verk: C.M. von Weber: Concertino

2. N.W. Gade: Ballade for klarinett og klaver, op 43, eller en sats fra R. Schumann: Fantasistykker, op 73. (Schumann kan evt. spilles i versjon for B-klarinett.)

3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Fagott

1. En hurtig og en langsom sats fra en av følgende av A. Vivaldis konserter No 5 i dmoll (Pincherle 282), No 7 i a-moll (Pincherle 72), No 14 i c-moll (Pincherle no 432), eller No 17 i C-dur (Pincherle 45.)

2. To etyder av middels vanskelighetsgrad

3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Messingblåseinstrument

Kornett

1. P Code: Zelda

2. Dr. D Wright: Cornet Concerto, 2.sats

3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Trompet

1. Francis Thomé: Fantasie

2. Jean-Baptiste Arban: Characteristic studies, etyde nr. 1 eller Theo Charlier, Etudes transcendantes, etyde nr. 2

3. Et selvvalgt soloverk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Horn

1. Obligatorisk verk: 1. og 2. sats fra W.A. Mozart: Konsert i Ess-dur, KV 417, eller KV 495

2. En sats fra et romantisk verk

3. Et selvvalgt verk

4. Skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og3#), samt prøve på transponering

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Tenortrombone

1. Obligatorisk verk: A. Guilmant: Morceau Symphonique, op 88

2. Ett av følgende verker:

- J.E. Galliard: Sonate nr 5

- L.-E. Larsson: Concertino, op 45, nr 7

- C. Saint-Saëns: Cavatine, op 144

- N. Rimskij-Korsakov: Konsert (utg. for trombone med klaver)

3. Et selvvalgt verk

4. Kjennskap til bass- og tenornøkkel + skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og 3#)

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Basstrombone

1. Obligatorisk verk: A. Lebedjev: Konsert nr. 1 (Concerto in one movement)

2. Ett av følgende verker:

- McCarty: Sonata, eller

- E. Bozza: Allegro et Finale, eller

- W. Hartley: Sonata Breve, eller

- G. Frescobaldi: Canzoner (utg. for basstrombone med klaver)

3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Eufonium

1. Obligatorisk verk: Joseph Horowitz: Concerto for Euphonium, 1. og 2. sats eller Rolf Wilhelm: Concertino for Euphonium, 1. og 2. sats

2. To kontrasterende satser fra en barokksonate

3. Et selvvalgt verk eller en etyde

4. Kjennskap til bassnøkkel i C og diskantnøkkel i B

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Tuba

1. Obligatorisk verk: E. Gregson: Concerto, 1. og 2. sats eller A. Lebedjev: Konzert (Hofmeister)

2. En etyde fra M. Bordogni: 43 Bel Canto Studies

3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Strykeinstrument

Fiolin

1. En sats fra en av Bachs solosonater eller –partitaer

2. Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Mozart eller Haydn)

3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid

4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Wieniawski, Dont eller Rode)

5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.)

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Bratsj

1. En sats fra en av Bachs solosonater, -partitaer eller –suiter

2. Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Hoffmeister eller Stamitz)

3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid

4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Rode, Wieniawski eller Kreutzer)

5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.)

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Cello

1. En sats fra en av Bachs solosuiter

2. Første sats fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Haydn eller Boccherini)

3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid

4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Popper eller Piatti)

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Kontrabass

1. Obligatorisk verk: H. Eccles: Sonate i g-moll, 2. sats

2. Obligatorisk verk: C. D. v Dittersdorf : Konsert for kontrabass E-Dur, 2. sats

3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Andre instrumenter og vokal

Klaver

1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium og fuge fra Das Wohltemperierte Klavier

2. En hurtig og en langsom sats fra en wienerklassisistisk sonate (ikke L.v. Beethoven: op. 49 nr 1 og 2)

3. Et romantisk eller impresjonistisk verk

4. Et selvvalgt verk

Med langsom sats forstås en sats med tempobetegnelse ”andantino” eller langsommere. Det forventes at deler av programmet framføres utenat.

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1, utdrag av begge satser fra nr. 2 (totalt ca. 5 minutter), og utdrag fra nr. 3 (ca. 5 minutter).

Cembalo

1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium fra Partita i B-dur, BWV 825

2. Et middels vanskelig verk av F. Couperin eller D. Scarlatti

3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Slagverk

1. Søkeren forbereder et selvvalgt program på inntil 20 minutter. Programmet skal inneholde:

- et stykke for lilletromme

- et stykke for pauker

- et stykke for melodisk slagverk

- ev. et stykke for multioppsett

2. Obligatoriske verker for lilletromme, pauker, melodisk slagverk og lite multioppsett vil bli tilsendt ca. 4 uker før opptaksprøvene i uke 10

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1.

Sang

1. En sang fra barokken

2. En tysk, fransk eller engelsk romanse fra den romantiske periode

3. To fritt valgte sanger av nordiske komponister. Den ene sangen skal være komponert etter 1950

4. En opera- eller oratoriearie

5. En sang uten akkompagnement

6. Opplesning av et selvvalgt dikt

7. Selvvalgt stykke på klaver

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av 2 sanger; en fra punkt 3 og en fra punkt 4.

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 skal lastes opp til YouTube og deles med fakultetet innen 15. januar. Sammen med videolenken(e) skal du også dele en omtale av innsendt videomateriale/prøvespillprogram; hva videolenken(e) inneholder. Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist.

Til runde 1 (videoopptak) leveres hele prøvespillprogrammet.

Programmet skal være ca. 15 - 20 minutter langt.

Runde 2

Hele det oppgitte repertoaret/prøvespillprogrammet skal være forberedt til runde 2.

Du fremfører samme prøvespillprogram i runde 2 som du spilte inn på video til runde 1, men da med komp fra fakultetet.

Noter til komp til de fysiske opptaksprøvene i uke 10 skal deles sammen med videolenken(e) til runde 1.

Du finner viktig informasjon og flere tips til hvordan du kan ordne videoinnspillingen under punktet Innlevering av egenprodusert video - runde 1. I artikkelen Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10 finner du informasjon om hvordan opptaksprøvene vil foregå våren 2022.

Repertoarkrav bachelor - jazz/improvisasjon

Repertoarkrav til bachelor jazz/rytmisk er fastsatt av FUM (Fagråd for Utøvende Musikkutdanning). Repertoarkravet finner du nedenfor.

Ønsker du å se en fullstendig oversikt over det nasjonalt fastsatte repertoarkravet for bachelor, for alle instrument, så finner du dette publisert på Utdanning.no/utovende-musikk.

Det er i utgangspunktet ingen føringer på valg av prøvespillprogram, men det er viktig at du velger det repertoaret som du selv trives best med, som du kjenner godt, og som fremhever ditt musikalske nivå, uansett hvilken av de aktuelle sjangrene det tilhører. Det du skal vise frem er din egenart og personlighet som musiker. Programmet kan gjerne være selvkomponert. Det forutsettes at prøvespillprogrammet viser ferdigheter innen improvisasjon.

 • Prøvespillprogrammet skal være ca. 15 - 20 minutter langt
 • Hvert opptak (hver låt) skal leveres som et sammenhengende, uredigert opptak som ikke skal være mer enn 6 måneder gammelt
 • Videomaterialet skal inneholde samspill. Det kan gjøres unntak fra dette kravet dersom det – av praktiske grunner – er umulig å få til samspill. Du må i så fall redegjøre for hvorfor det ikke har vært mulig
 • Videomaterialet skal normalt inneholde improvisasjon, slik at du klart får vist dine solist- og ensembleegenskaper. Omfanget av improvisasjon og hvilken type improvisasjon er opp til deg selv å avgjøre, basert på din musikalske profil og sjangerinnretning
 • I tillegg skal du skrive en omtale av det innleverte videomaterialet/prøvespillprogrammet
 • Du fremfører samme prøvespillprogram i runde 2 som du spiller inn på video til runde 1, men i runde 2 fremfører du programmet med komp fra fakultetet

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 skal lastes opp til YouTube og deles med fakultetet innen 15. januar. Sammen med videolenken(e) skal du også dele en omtale av innsendt videomateriale; hva videolenken(e) inneholder. Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist.

Se repertoarkrav for dirigering for hvor mye av repertoaret som skal spilles inn på video til runde 1.

Runde 2

Hele det oppgitte repertoaret skal være forberedt til runde 2, også det som er levert på video.

Ditt fullstendige prøvespillprogram for runde 2 samt noter til akkompagnatør til prøvespill på eget instrument, skal deles sammen med videolenken(e) til runde 1.

Du finner viktig informasjon og flere tips til hvordan du kan ordne videoinnspillingen under punktet Innlevering av egenprodusert video - runde 1. I artikkelen Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10 finner du informasjon om hvordan opptaksprøvene vil foregå våren 2022.

Repertoarkrav bachelor - dirigering

Videospesifikasjoner og føringer (lengde, innhold, retningslinjer) kommer innen 1. november.

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 skal lastes opp til YouTube og deles med fakultetet innen 15. januar. Sammen med videolenken(e) skal du også dele en omtale av innsendt videomateriale; hva videolenken(e) inneholder. Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist.

Se repertoarkrav for orgel for hvor mye av repertoaret som skal spilles inn på video til runde 1.

Runde 2

Hele det oppgitte repertoaret skal være forberedt til runde 2, også det som er levert på video.

Ditt fullstendige prøvespillprogram for runde 2 skal deles sammen med videolenken(e) til runde 1.

Du finner viktig informasjon og flere tips til hvordan du kan ordne videoinnspillingen under punktet Innlevering av egenprodusert video - runde 1. I artikkelen Alt om opptaksprøvene i musikk - video og uke 10 finner du informasjon om hvordan opptaksprøvene vil foregå våren 2022.

Repertoarkrav bachelor - kirkemusikk

Repertoarkrav til orgel er fastsatt av FUM (Fagråd for Utøvende Musikkutdanning). Repertoarkravet finner du nedenfor.

Ønsker du å se en fullstendig oversikt over det nasjonalt fastsatte repertoarkravet for bachelor klassisk, for alle instrument, så finner du dette publisert på Utdanning.no/utovende-musikk.

Orgel

1. D. Buxtehude: Toccata og fuge i F-dur, Bux-WV 157

2. Et verk fra barokken med spilletid på 5-10 minutter

3. Et verk fra romantikken eller nyere tid med spilletid på 5 -10 min

4. En forberedt firstemmig koral med pedal

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Søkere med klaverbakgrunn og liten orgelerfaring kan søke om å få erstatte opptakskravene for orgel helt eller delvis med tilsvarende krav for klaver. Se repertoarkrav for klaver under Repertoarkrav bachelor - klassisk.

Spesifikasjoner til videoinnspilling - runde 1

 • Begynn å ta opp deg selv i god tid før innleveringsfristen
 • Det er lov å levere flere ulike videoer, for eksempel kan ulike verk/stykker/låter og ulike satser være spilt inn hver for seg
 • Det er ikke lov å redigere innenfor en enkelt sats/låt
 • Videoen skal inneholde hele prøvespillprogrammet for runde 1 og følge fastsatt repertoarkrav
 • Lengde på prøvespillprogram for runde 1 finner du under repertoarkrav
 • Lydfil alene tillates ikke
 • Video skal lastes opp til YouTube
 • Videoen må være av nyere dato, og ikke eldre enn 1. november 2021.

Viktig!

Husk å filme slik at vi ser deg, gjerne ansiktet, og ikke minst ser deg spille/synge/dirigere. Husk å sjekke at lyden er ok og at du har lastet opp filen til YouTube med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av.

Siste frist for innsending av video er 15. januar.

Sammen med videolenken(e) skal du også dele en omtale av innsendt videomateriale; ditt prøvespillprogram til runde 1. I tillegg må du dele ditt fullstendige prøvespillprogram for en eventuell runde 2, samt noter til akkompagnatør/band.

Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist. I e-posten finner du en lenke til et online delingsskjema.

For å få mulighet til å sende oss en egenprodusert video av ditt prøvespill for runde 1, må du ha fullført følgeskjema og lastet opp alle obligatoriske dokumenter i SøknadsWeb innen søknadsfristen. Dersom også video er mottatt innen fristen vil din søknad bli videre vurdert for runde 2 av nedsatt kommisjon.

Runde 1 - videovurdering

Alle søkere til utøvende musikkstudier må avlegge runde 1 av sin hovedinstrumentprøve på video som lastes opp til YouTube. Det er lurt å starte planleggingen av videoinnspillingen så snart som mulig.

Dersom du har flere søknadsalternativ og søknadene dine gjelder vurderinger til to forskjellige studieretninger (for eksempel både jazz og klassisk), må du sende video av to separate prøvespillprogram.

Siste frist for innsending av video er 15. januar.

Videolenke(r) og omtale av videomateriale/prøvespillprogram for runde 1 legges i separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist. Sammen med videolenken(e) må du også dele omtale av ditt fullstendige prøvespillprogram for en eventuell runde 2, samt noter til akkompagnatør/band.

De nedsatte kommisjonene vurderer alle innsendte prøvespill så snart som mulig etter 15. januar.

Les mer om spesifikasjoner for innspillingen av video og deling av denne under Innlevering av egenprodusert video - runde 1.

Runde 2 - prøvespill og intervju i uke 10

Dersom kommisjonen finner deg kvalifisert på ditt hovedinstrument etter videovurdering vil du bli invitert til runde 2 i Stavanger i uke 10. Runde 2 består av prøvespill og intervju, samt en teori- og gehørprøve. Det settes av 30 minutter prøvespill med intervju til hver kvalifiserte søker, og man må være forberedt på å måtte fremføre hele prøvespillprogrammet.

Kommisjonen som vurderer ditt prøvespill i runde 2 er den samme som vurderer din video til runde 1. Innenfor den oppsatte prøvetiden vil det også finne sted et intervju hvor en representant fra studieadministrasjonen deltar. Under intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål til både lærer og studieadministrasjon.

Invitasjon til runde 2 får du på separat e-post i begynnelsen av februar.

 • Fakultet for utøvende kunstfag og vår campus Bjergsted befinner seg like utenfor Stavanger sentrum, i Bjergstedparken
 • Prøvespillene foregår i hovedbygget
 • Det arrangeres orienteringsmøter i Eikenessalen hver dag i uke 10, både kl. 09.00 og kl. 13.00 - hvilket orienteringsmøte du skal møte opp til finner du i invitasjonen som sendes deg i januar/februar
 • Orienteringsmøtet er obligatorisk for alle søkere som er invitert til runde 2
 • Det blir fremmøteregistrering i foajeen i forkant av hvert orienteringsmøte
 • Teori- og gehør prøver arrangeres for bachelorsøkere hver dag i uke 10 fra kl. 09.30. Prøven tar 90 minutter. Husk å ta med egen laptop, ladekabel og hodetelefoner
 • Du finner din eksakte tid for prøvespill med intervju i TimeEdit, fakultetets timeplansystem - prøvespilltidene publiseres i slutten av uke 9, men det tas forbehold om små endringer helt frem til prøvedagen
 • I hovedbyggets første etasje finner du flere rom for oppvarming
 • Fakultetet stiller med egne akkompagnatører/komp til alle prøvespill i runde 2 så fremt noter er mottatt innen 15. januar

Sekundære opptaksprøver

Dersom noe uforutsett skulle skje og man eksempelvis ikke får anledning til å sende inn video til runde 1 innen fristen, vil man kunne overføre sin søknad til sekundære prøver som vanligvis arrangeres i mai/juni. Det er viktig å huske på at de sekundære prøvene kun gjennomføres for instrument og for studieplasser som ikke er fylt opp etter primæropptaket.

Fakultetet publiserer viktige nyheter vedrørende søknad og opptak i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til alle tilbud er publisert på nettsiden vår.

For opptak til Bachelor i utøvende musikk gjelder krav til grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i musikkteori og musikkhistorie, godt gehør og en allmenn musikalsk orientering. Teori- og gehørprøven må være bestått for å kunne få tilbud om opptak til studiet.

Prøven gjennomføres i uke 10 i forbindelse med prøvespillets runde 2. Prøven tas derfor kun av søkere som blir funnet kvalifisert etter runde 1.

Dersom du består teori- og gehørprøven ved en annen høyere utdanningsinstitusjon, trenger du ikke ta prøven på nytt. Sørg for at resultat blir delt med institusjonen(e) du søker til. Prøven er kun gyldig for opptak til studier det året man tar prøven.

Resultat for prøvene i gehør- og musikkteori sendes på e-post senest påfølgende virkedag.

Informasjon om prøven

Prøven varer i 90 minutter.

Dette må du ta med:

 • egen laptop
 • ladekabel
 • hodetelefoner

Du får tilgang til en demoprøve i forkant for å gjøre deg kjent med hvordan prøven foregår. Demoprøven gir deg ikke tilgang til resultatet.

Teori- og gehøroppgaver kommer om hverandre.

 • Lydeksemplene kan avspilles tre ganger. Det er ingen pausefunksjon. Musikken vil variere i sjanger, instrumentasjon, register og tempo. Øverst på siden er det en video som viser innhold og oppgavetyper i den digitale prøven. Anbefales! Legg merke til svaralternativene for å få et inntrykk av nivået.
 • Prøven dekker de grunnleggende kunnskapene/ferdighetene som er et felles minstekrav for alle instrumenter/linjer/sjangre. Dette betyr at noen opptaksjuryer vil kunne gi kandidatene tilleggsspørsmål eller praktiske oppgaver knyttet til et spesielt studium utenom denne prøven.
 • Som søker oppfordres du til å skaffe deg kunnskap som er relevant for den sjanger/det repertoar som er aktuelt for deg, slik som musikkhistorie-, form- og stilkunnskap, fagtermer og musikkuttrykk, praktisk imitasjon eller harmonisering osv.Prøven består av MELODI:

 • g- og f-nøkkel
 • kvintsirkelen
 • høre/lese/skrive intervaller
 • høre dur/moll i musikkeksempler
 • melodilesing (velge riktig notealternativ)
 • melodikorreksjon

Prøven består av HARMONIKK:

 • parallelltonearter
 • bestemme enkeltakkorder ut fra noter og lydeksempler: treklanger/firklanger/akkordomvendinger/grunntone – både besifring og funksjonsanalyse eller trinnanalyse
 • bestemme korte akkordforløp ut fra lydeksempler: funksjonsanalyse eller trinnanalyse (hoved- og bitreklanger i grunnstilling og omvending, forholdninger)

Prøven består av RYTME:

 • Rytmelesing (velge riktig notealternativ eller riktig lydalternativ)
 • Rytmediktat
 • Rytmekorreksjon
 • Bestemme taktart ut fra lydeksempler eller noteeksempler
 • Sette taktstrek

Forslag til litteratur

 • Finn Benestad: Musikklære (Universitetsforlaget, 2009)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Grunnbok i musikklære (Norsk Musikforlag, 1986)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Kreativ sats og analyse (Norsk Musikforlag, 1995)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – med på notene (Norsk Musikforlag, 2006)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – rytmelesing (Norsk Musikforlag, 2000)
 • klassisk-harmoni.no
 • Inger Elise Reitan: Akkordrekker på gehør (Unipub, 2010)
 • Ingunn Fanavoll Øye: Harmonisk lytting. Egentrening av gehøret (Unipub, 2009)

Har du spørsmål i forbindelse med prøven i gehør- og musikkteori kan du ta kontakt på musikk-dans@uis.no eller på tlf. 51 83 40 00.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til musikk-dans@uis.no

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

Har du avlagt eksamen i emner fra annet studiested kan du søke om å få disse innpasset i studiet du får opptak til. man kan ikke søke om innpass før man har fått studierett. Studieretter tildeles i begynnelsen av august. Du må derfor søke om opptak på ordinær måte via SøknadsWeb

For at kommisjonen skal gjøre riktige vurderinger av din søknad, er det viktig at du i følgeskjemaet gir oss informasjon om hvilke emner du har gjennomført og til hvilket år du ønsker opptak til. Husk derfor å laste opp dokumentasjon (karakterutskrift og emnebeskrivelser med eventuelle pensumlister) for allerede gjennomførte emner slik at kommisjonen vet hvilket nivå/år de skal vurdere deg til.

Dersom du får tilbud om opptak til studieprogrammet du har søkt, og takker ja til studieplassen, søker du innpass av allerede gjennomførte emner via Digital studentekspedisjon. Du får tilgang til Digital studentekspedisjon fra begynnelsen av august når studieretten er opprettet og du har gjennomført semesterregistrering og betalt semesteravgift.

Fristen for å søke om innpass er 20. august, men jo raskere du søker jo tidligere får du tilpasset din time- og utdanningsplan.

Alle studenter som skal ta PPU må levere politiattest for å kunne delta i praksisopplæringen. I tillegg må to erklæringer vedrørende taushetsplikt og tuberkulose signeres.

Politiattest

Det generelle kravet om politiattest for studenter er fastsatt i universitets- og høgskoleloven § 4-9. Det er også omtalt i forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6. Politiattesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den leveres inn til oss. Politiattesten vil inneholde en sjekk mot de paragrafene i straffeloven som til enhver tid er listet opp i de aktuelle hjemlene for politiattest. For vår PPU- utdanning gjelder dette politiregisterloven § 39.

Grunnen til at man krever politiattest, er å sørge for at studenter som kommer i kontakt med barn og unge og andre svake grupper, ikke skal være siktet, tiltalt eller dømt for relevante overtredelser i straffeloven.

Du finner informasjon om hvordan du søker politiattest på politiets nettsider. Politiattesten søkes om elektronisk. I søknaden til politiet må du legge ved dokumentasjon som bekreftelse på formålet med din politiattest. Behandlingstiden hos politiet er inntil 2 uker, så vi oppfordrer deg til å søke om politiattest i begynnelsen av juli dersom du vet at du skal ta PPU. Dokumentasjon til vedlegg blir tilsendt hver PPU- student i slutten av juni fra studiekoordinator på PPU.

Hvordan dokumenterer jeg gyldig politiattest?

Av personvernhensyn skal attesten leveres i papirform i skranken på campus Bjergsted i semesterstartsuken, men dersom du selv ønsker det kan du sende attesten som vedlegg på e-post til musikk-dans@uis.no innen oppgitt frist.

Siste frist for forevisning av politiattest: 20. august det året du starter i 3. klasse på ditt bachelorprogram.

Når du har levert politiattest er denne normalt sett gyldig for hele studieløpet ditt. Ved bytte av studiested og/eller studieprogram som krever politiattest må du vise frem en ny politiattest i samsvar med de paragrafene i straffeloven som er aktuelle.

Hva innebærer det å forevise politiattest?

Jeg forstår:

 • at jeg er tatt opp til et studie hvor jeg ifm. praksisopplæringen vil komme i kontakt med personer under 18 år, og at jeg derfor må levere gyldig politiattest for å få lov til å delta i praksisopplæringen.

Jeg forplikter meg til:

 • å levere gyldig politiattest uten merknad som ikke er eldre enn 3 måneder så snart som mulig ifm oppstart av studiet, og senest innen 20. august. Dette kravet gjelder uavhengig av når i studiet praksisperiodene skal gjennomføres.
 • å levere politiattest med merknad til universitetet innen 3 uker fra jeg fikk tilbud om studieplass.

Jeg er klar over at:

 • jeg ikke får gjennomføre praksisopplæring dersom jeg ikke har levert politiattest uten merknad innen 20. august jfr forskrift om opptak til høgre utdanning § 6-6. Det finnes unntak dersom studenten ikke har skyld i forsinkelsen.
 • merknad på politiattesten kan medføre at jeg ikke kan delta på praksisopplæring. Politiattesten vil bli behandlet av universitetets klagenemnd som avgjør hvor vidt merknaden skal medføre at studenten nektes retten til å delta i praksisstudier.
 • søkere som har merknad på politiattesten, har rett til juridisk bistand i henhold til Lov om universiteter og høgskoler §4-9, sjuende ledd.
 • jeg ikke vil kunne få vitnemål for fullført utdanning dersom praksisopplæring ikke gjennomføres, uansett årsak.Taushetsplikt

Erklæring om taushetsplikt er obligatorisk for alle studenter på vår PPU- utdanning.

Det følger av Forvaltningsloven § 13 at alle offentlig ansatte har taushetsplikt om det de gjennom sin stilling får kjennskap til om brukeres, elevers, klienters og kunders personlige forhold.

Lov om Universiteter og Høgskoler § 4-6 er dette spesifisert for studenter. Med personlig forhold menes blant annet slektskaps- og familieforhold, fysisk og psykisk helse (inkludert diagnoser), karakter og følelsesliv. Om navn nevnes eller ikke, er uten betydning ettersom eleven vil kunne identifiseres.

Taushetspliktbestemmelsene er også gjort gjeldende for ansatte ved private skoler, jamfør Opplæringsloven § 15-1.

Erklæring om taushetsplikt er obligatorisk for alle studenter på vårt PPU- program. Erklæringen signeres av den enkelte student i løpet av semesterstartsuken i 3. klasse, FØR praksisperioden begynner. Studenter som ikke har signert erklæringen før aktuell praksisperiode begynner, mister retten til å delta i praksisopplæringen og må avstå fra å møte opp i praksis selv om vedkommende er tildelt praksisplass.

Hva innebærer erklæring om taushetsplikt?

Jeg forstår:

 • at jeg i forbindelse med praksisperioden(e) vil kunne få tilgang til informasjon som ikke må bli kjent for uvedkommende.
 • at min status som student ved Universitetet i Stavanger krever ansvarsfølelse og lojalitet, samt respekt for vern av informasjon og øvrige verdier som gjelder elever/brukere/pasienter og alle sider ved aktiviteten på praksisstedet.

Jeg forplikter meg til:

 • å vise aktsomhet i behandling av oppgaver jeg utfører i forbindelse med utplassering og praksisarbeid.
 • å bevare taushet om sensitive opplysninger og forhold jeg får kjennskap til i forbindelse med mitt engasjement som student ved Universitetet i Stavanger.

Jeg er klar over at:

 • forsettlig eller uaktsomt brudd på denne taushetsplikt kan medføre ikke-bestått praksis og også rettslig straffeansvar.
 • taushetsplikten også gjelder etter endt praksis.
 • jeg ikke vil kunne få vitnemål for fullført utdanning dersom praksisopplæring ikke gjennomføres, uansett årsak.Tuberkulose

I praksis er du i kontakt med barn som kan være ekstra sårbare i forhold til smitte. Som student på PPU- programmet har du derfor plikt til å påse at du følger de kravene som gjelder med hensyn til medisinske tester og vaksinasjon.

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter ved luftsmitte. Enkelte land har høy forekomst av tuberkulose. Informasjon om hvilke land dette er finner du på nettsidene til folkehelseinstituttet.

Erklæring om tuberkulose er obligatorisk for alle studenter på PPU- programmet. Erklæringen signeres av den enkelte student i løpet av semesterstartsuken i 3. klasse, FØR praksisperioden begynner. Studenter som ikke har signert erklæringen før aktuell praksisperiode begynner, mister retten til å delta i praksisopplæringen og må avstå fra å møte opp i praksis selv om vedkommende er tildelt praksisplass.

Hva innebærer erklæring vedrørende tuberkulose?

Jeg forstår:

 • at det er en reell risiko for å bli smittet dersom jeg har hatt et langvarig opphold i et land med høy forekomst av tuberkulose.

Jeg forplikter meg til:

 • Å gjennomføre en tuberkuloseundersøkelse dersom jeg kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose.
 • Å gjennomføre en tuberkuloseundersøkelse dersom jeg i løpet av de siste tre årene har oppholdt meg i minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose (jfr Forskrift om tuberkuloseundersøkelse § 3-1).
 • Å gjennomføre en tuberkuloseundersøkelse dersom jeg har vært utsatt for kjent/mulig tuberkuløs smitte i inn- eller utland, privat eller i arbeid.
 • Å levere resultatet av tuberkuloseundersøkelsen til praksiskoordinator ved mitt studieprogram så snart som mulig, og senest en uke før oppstart i praksis.
 • Å avstå fra å gå ut i praksis dersom:
 1. Jeg ikke har gjennomført tuberkuloseundersøkelse selv om jeg faller inn under kriteriene for å gjennomføre slik undersøkelse
 2. Jeg har gjennomført tuberkuloseundersøkelse med negativt resultat, men ikke levert resultatet av tuberkuloseundersøkelsen til praksiskoordinator ved mitt studieprogram senest en uke før praksisstart
 3. Jeg har gjennomført tuberkuloseundersøkelse med positivt resultat

Jeg er klar over at:

 • forsettlig eller uaktsomt brudd på retningslinjene vedrørende tuberkuloseundersøkelse kan medføre utsatt praksis og ikke-bestått praksis.
 • Jeg ikke vil kunne få vitnemål for fullført utdanning dersom praksisopplæring ikke gjennomføres, uansett årsak.

Opptaksreglement for Fakultet for utøvende kunstfag

Dette reglementet gjelder for opptak til alle studieprogram ved Fakultet for utøvende kunstfag med en utøvende hovedprofil, basert på de faglige standarder som gjelder for utøvende og skapende musikkutdanning i Norge.

Opptaksreglementet gjelder opptak til følgende studier:

 • Årsstudium i utøvende musikk
 • Bachelorprogram i utøvende musikk
 • Videreutdanning i utøvende musikk
 • Masterprogram i utøvende musikk
 • Postgraduate Diploma i utøvende musikk

Vedtatt av IR/IMD 30. september 2008. Revidert og vedtatt av kvalitetsutvalget/ Institutt for musikk og dans 4. september 2012. Sist revidert og vedtatt av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 23. oktober 2018.

Opptaksreglementet for Fakultet for utøvende kunstfag bygger på FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og gjeldende utfyllende regler fastsatt av UiS Forskrift sist oppdatert februar 2018.

Begrepsforklaringer

Hovedinstrument: Søkernes primære utøvende instrument.

Hoveddisiplin: Instrument, vokal/sang, komposisjon.

Opptaksprøver/utøvende prøve: prøvespilling på hoveddisiplin.

1. Opptaksgrunnlag

1.1 Søkere til bachelor i utøvende musikk/årsstudium i utøvende musikk må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året h*n søker opptak til.

1.2 Søkere til Master i utøvende musikk, må dokumentere fullført lavere grads studier i musikk, fortrinnsvis en 3- eller 4-årig Bachelorgrad med instrumentalutøvende emner på minimum 90 studiepoeng.

1.3 Søkere til Videreutdanning i utøvende musikk, må dokumentere fullført lavere grads studier, fortrinnsvis et 3- eller 4-årig Bachelorprogram i utøvende musikk.

1.4 Søkere til Postgraduate Diploma i utøvende musikk, må dokumentere fullført master i utøvende musikk.

1.5 Søknad om godkjenning/ innpassing av annen utdanning skal gjøres etter fakultetets retningslinjer. Informasjon og søknadsskjema finnes på UKs nettsider. Søknadsfrist for innpassing er 20. august det året man starter studiet.

2. Opptak

2.1 Dekan innstiller til opptak etter at opptaksprøver er avholdt. Dekanen regulerer opptak etter: 

- kommisjonens vurdering og rangering

- resultat fra teori- og gehørprøven (for bachelorsøkere)

- hensynet til instrumental-/vokalbesetninger

- andre ressurshensyn

2.2 Studieadministrasjonen videreformidler svar på søknad til søkerne, vedtatt av dekan. Søkere som mottar tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass må registrere svar i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

2.3 Saksbehandling av søkere er taushetsbelagt og unntatt offentlighet.

3. Kommisjonsordning

3.1 Kommisjon for de enkelte hoveddisipliner oppnevnes av avdelingsleder og består av minimum to lærere, hvor minst en skal representere den hoveddisiplin søkeren prøves i. De faglige representantene i kommisjonen har uttale- og stemmerett. Studentrepresentanter, oppnevnt av studentrådet ved UK, har rett til å være til stede som observatør under opptaksprøvene, men har ikke uttalerett.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner og ferdigheter

2) rangering av søkere i henhold til oppnådd poengsum og de rammer som er satt av avdelingsleder/dekan (Jf. punkt 4).

Kommisjonen vurderer søkerne som kvalifisert eller ikke kvalifisert. Kommisjonen rangerer deretter kvalifiserte søkere innenfor hoveddisiplinen eller instrumentgruppen. Resultatene samles av studieadministrasjon og legges frem for avdelingsledere, med endelig vedtak av dekan.

3.3 Ved eventuelle prøver på støtteinstrument skal kommisjonen vurdere søkers prøvespill som kvalifisert eller ikke kvalifisert.

3.4 Formelle feil ved gjennomføringen av opptaksprøvene kan påklages (Jf. punkt 10).

4. Organisering av opptaksprøver til utøvende studier i musikk ved Fakultet for utøvende kunstfag

4.1 Søkere inviteres til opptaksprøver i henhold til oppsatt plan minimum 2 uker før opptaksuken.

4.2 Gradering av prøveresultater gjøres på grunnlag av tre delprøver:

1) utøvende prøve (hovedinstrument)

2) musikkteori/ gehør

3) intervju

Dokumentert bestått prøve i musikkteori og gehør tatt eksternt eller ved annet lærested samme studieår kan bli vurdert som godkjent, dersom dette kan dokumenteres.

4.3 Opptaksprøven gjennomføres med utgangspunkt i definerte repertoarkrav publisert på UKs nettside.

4.4. Dersom det er mange søkere til en hoveddisiplin avvikles prøven over to dager.

4.5 Søkere må ha minimumspoengsum i hver av delprøvene hovedinstrument og musikkteori/gehør for å bli vurdert til opptak.

4.6 Etter fullført prøve skal en oppnevnt kommisjon bestående av administrative representanter gjennomføre samtale/intervju med søkeren. Under samtalen skal søkeren ha anledning til å stille spørsmål om studiet.

4.7 Dersom det ikke kan tilbys studieplass til kvalifiserte/ godkjente søkere, settes vedkommende på venteliste. Søkere som settes på venteliste etter første opptaksrunde vil ikke automatisk ha forrang fremfor godkjente søkere i sekundæropptaket (jf. punkt 5.4).

4.8 Avdelingsledere fremlegger forslag til opptak for dekan ut ifra faglige vurderinger og ressursgrunnlag. Endelig opptak vedtas av dekan.

5. Tilbud om studieplass

5.1 Søkerne informeres per e-post og i SøknadsWeb om tilbud, venteliste eller avslag.

5.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker eller sekundærsøker. Tilbudet gjelder ikke nødvendigvis innenfor samme hovedinstrument. Søkere som plasseres på venteliste etter primæropptaket, må konkurrere med sekundærsøkere.

5.3 Studenter med studieplass som har permisjon fra utøvende studier i ett år eller mer, vil normalt bli pålagt å gjennomføre ny hovedinstrumentprøve for å bekrefte nivå.

5.4 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram.

6. Utsatt opptaksprøve 

6.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende kan søke om å få utsatt opptaksprøve. Opptaksprøve vil gjennomføres dersom fakultetet har ledige studieplasser.

7. Sekundæropptak

7.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende ikke kan gjennomføre primære opptaksprøver til fastsatt tid, kan be om å få avlegge prøvespill under sekundære opptaksprøver.

7.2 Det kan arrangeres sekundære opptaksprøver dersom det etter primæropptaket er ledige studieplasser. Ledige studieplasser avhenger av kapasitet på søkers hovedinstrument. Sekundære opptaksprøver arrangeres for søkere som ikke hadde anledning til å møte ved primæropptaket, samt for eventuelle nye søkere (jf. punkt 4).

7.3 Opptak av sekundærsøkere avgjøres av avdelingsleder og dekan i henhold til samme prosedyrer som nevnt under punkt 2.

8. Videoopptak som grunnlag for opptaksvurdering

8.1 Et videoopptak med god lydkvalitet kan legges til grunn for prøve i hovedinstrument i forbindelse med opptak av utvekslingsstudenter og søkere som har bostedsadresse utenfor Norden.

9. Opptak av utvekslingsstudenter

9.1 Internasjonale studenter som ønsker studieopphold gjennom utvekslingsprogram blir vurdert faglig av fakultetets lærere.

10. Klageadgang

10.1 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Spørsmål og svar

Får jeg tilgang til øvingsrom i helgene, og når får jeg tilgang til timeplanen min? Her finner du svar på det du måtte lure på.

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Hvor foregår undervisningen?

Som student ved Fakultet for utøvende kunstfag vil du ha all din undervisning på campus Bjergsted. På campus har vi konsertsaler og ensemblerom, i tillegg til god kapasitet på øvingsrom som du som student kan benytte både til hverdags og i helgene. I tillegg vil du i prosjektuker delta i ulike forestillinger og arrangementer tilknyttet andre kulturinstitusjoner og scener i Stavanger-regionen.

Hvor finner jeg campus Bjergsted og Fakultet for utøvende kunstfag?

Fakultet for utøvende kunstfag har sin egen campus som befinner seg i Bjergstedparken, kun et steinkast fra Stavanger sentrum. Campus Bjergsted ligger like i nærheten av Gamle Stavanger og har Stavanger konserthus som nærmeste nabo. Sjekk ut UiS sitt interaktive kart for informasjon om beliggenhet.

Når får jeg vite hvem som blir mine lærere?

I begynnelsen av august får du innvilget studierett. Når du har semesterregistrert deg vil du få tilgang til Canvas hvor du finner informasjon om både undervisning, lærere og timeplan.

Når får jeg tilgang til timeplanen min?

Timeplanen vil være klar til studiestart. Den får du tilgang til så snart du har semesterregistrert deg. Instrumentalundervisning avtales direkte med lærer og vil ikke ligge i timeplanen. Plan for undervisning i prosjektuker vil foreligge senest tre uker før prosjektet finner sted.

Når må jeg bestemme meg for om jeg skal ha PPU eller utøvende som mitt veivalg?

I slutten av andre klasse (fjerde semester) må du bestemme deg for hvilket veivalg du skal ha i tredje og fjerde klasse (2. avdeling). Du kan velge mellom et rent utøvende studie eller et studie hvor praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) blir integrert i bachelorgraden. Du vil få god informasjon om dine veivalgsmuligheter i forkant av fristen.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post musikk-dans@uis.no

Studieretninger og fagmiljø

Videre studier

Bachelor i utøvende musikk er et godt grunnlag for videre studier i musikk. Naturlige valg etter fullført bachelor er Videreutdanning- og Master i utøvende musikk. Ønsker du praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du søke deg til vår PPU i utøvende og skapende kunstfag. Skulle du ønske å videreutvikle din kunstneriske- og instrumentaltekniske kompetanse kan du søke Postgraduate Diploma i utøvende musikk. I tillegg tilbyr vi årsenheter som for eksempel Musikkproduksjon og opptaksteknikkDigitale dirigentstudier - kor og korpsDigitale skolekorpsstudier, DigJazz og ConductIT.

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Studentliv

Følg oss!