Grunnskolelærer 5.-10. trinn - master

Som lærer spiller du en avgjørende rolle i å forme fremtiden og bidra til å bygge et sterkere, mer kunnskapsrikt og ansvarlig samfunn. Læreryrket åpner døren til ulike roller innen utdanningssystemet, inkludert spesialundervisning, rådgivning, administrasjon og mer.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

5 år

Studiepoeng

300

Antall studieplasser

89

Kontakt oss

grunnskole@uis.no

Poenggrense

2023: Alle kvalifiserte søkere mottok tilbud om studieplass.

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

Praksis

110 dager. Les om praksis.

Opptakskrav

Se detaljer

Vebjørn studerer til å bli grunnskolelærer ved UiS og oppfordrer deg til å ta steget, og hoppe uti det, du også!

Om lærerutdanningen

Lærerutdanningen er variert og spennende, og du får muligheten til å tilpasse studiehverdagen mye til dine faglige interesser gjennom fagvalg på andre og tredje året.

Anav Patial Sivertsen , student ved grunnskolelærer 5-10

Hva kan du bli?

Programstruktur for GLU 5-10

År Høstsemester Vårsemester
1Pedagogikk og elevkunnskap Norsk eller matematikkPedagogikk og elevkunnskap Norsk eller matematikk
2ValgfagValgfag
3ValgfagNorsk eller matematikk
4Pedagogikk og elevkunnskap MasterfagPedagogikk og elevkunnskap Masterfag
5Masterfag
Masteroppgave
Masteroppgave

Andre lærerutdanninger

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske fellesemner, 1. - 3. år

  • Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom

   Første år, semester 1

   Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom (MGL2100)

   Studiepoeng: 15

  • Praksis 5.-10., 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager)

   Første år, semester 1

   Praksis 5.-10., 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager) (MGL2P10)

   Studiepoeng: 0

  • Estetiske læringsprosesser

   Første år, semester 2

   Estetiske læringsprosesser (MGLA200)

   Studiepoeng: 0

  • Psykososialt læringsmiljø

   Første år, semester 2

   Psykososialt læringsmiljø (MGLT01)

   Studiepoeng: 0

  • Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.

   Første år, semester 2

   Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold. (MGL2200)

   Studiepoeng: 15

  • Praksis 5-10., 2. år, 3. semester (15 dager)

   Andre år, semester 3

   Praksis 5-10., 2. år, 3. semester (15 dager) (MGL2P20)

   Studiepoeng: 0

  • Praksis 5-10., 2. år, 4. semester (15 dager)

   Andre år, semester 4

   Praksis 5-10., 2. år, 4. semester (15 dager) (MGL2P25)

   Studiepoeng: 0

  • Demokrati og medborgerskap

   Andre år, semester 4

   Demokrati og medborgerskap (MGLT02)

   Studiepoeng: 0

  • Praksis 5.-10., 3.år 5. semester (15 dager)

   Tredje år, semester 5

   Praksis 5.-10., 3.år 5. semester (15 dager) (MGL2P30)

   Studiepoeng: 0

  • Praksis 5.-10., 3.år 6. semester (15 dager)

   Tredje år, semester 6

   Praksis 5.-10., 3.år 6. semester (15 dager) (MGL2P35)

   Studiepoeng: 0

  • Bærekraftig utvikling og folkehelse

   Tredje år, semester 6

   Bærekraftig utvikling og folkehelse (MGLT03)

   Studiepoeng: 0

 • Matematikk eller norsk - 60 studiepoeng

  • Matematikk

   • Matematikk 1 emne 1

    Første år, semester 1

    Matematikk 1 emne 1 (MGL2113)

    Studiepoeng: 15

   • Matematikk 1 emne 2

    Første år, semester 2

    Matematikk 1 emne 2 (MGL2114)

    Studiepoeng: 15

   • Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn) (MGL2311)

    Studiepoeng: 15

   • Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn) (MGL2312)

    Studiepoeng: 15

   • Lesing og skriving i alle fag

    Første år, semester 2

    Lesing og skriving i alle fag (MGLA210)

    Studiepoeng: 0

  • Norsk

   • Norsk 1, emne 1; Litteratur, lesing, samtale - med vekt på mellomtrinnet

    Første år, semester 1

    Norsk 1, emne 1; Litteratur, lesing, samtale - med vekt på mellomtrinnet (MGL2120)

    Studiepoeng: 15

   • Norsk 1, emne 2: Språkstrukturer og tekstskaping - med vekt på mellomtrinnet

    Første år, semester 2

    Norsk 1, emne 2: Språkstrukturer og tekstskaping - med vekt på mellomtrinnet (MGL2121)

    Studiepoeng: 15

   • Norsk 2 (5-10. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Norsk 2 (5-10. trinn) (MGL2322)

    Studiepoeng: 30

   • Regning i alle fag

    Første år, semester 2

    Regning i alle fag (MGLA220)

    Studiepoeng: 0

 • Fagvalg høst 2025 eller utveksling

  • Naturfag B

   • Naturfag 2 (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 3

    Naturfag 2 (5.-10. trinn) (MGL2081)

    Studiepoeng: 30

  • Kunst- og håndverk A

   • Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser (5.- 10)

    Andre år, semester 3

    Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser (5.- 10) (MGL2002)

    Studiepoeng: 30

  • Samfunnsfag B

   • Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 3

    Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) (MGL2051)

    Studiepoeng: 30

  • Mat og helse

   • Mat og helse (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 3

    Mat og helse (5.-10. trinn) (MGL2090)

    Studiepoeng: 30

  • Drama A

   • Drama- og teaterkommunikasjon

    Andre år, semester 3

    Drama- og teaterkommunikasjon (MGL0080)

    Studiepoeng: 30

  • Spesialpedagogikk

   • Spesialpedagogikk (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 3

    Spesialpedagogikk (5.-10. trinn) (MGL2500)

    Studiepoeng: 30

  • KRLE A

   • Kristendom, religion, livssyn og etikk A (trinn 5-10)

    Andre år, semester 3

    Kristendom, religion, livssyn og etikk A (trinn 5-10) (MGL2043)

    Studiepoeng: 30

  • KRLE B

   • Kristendom, religion, livssyn og etikk B (trinn 5-10)

    Andre år, semester 3

    Kristendom, religion, livssyn og etikk B (trinn 5-10) (MGL2044)

    Studiepoeng: 30

  • Å være lærer i det teknologirike klasserom

   • Å være lærer i det teknologirike klasserommet

    Andre år, semester 3

    Å være lærer i det teknologirike klasserommet (MGL2700)

    Studiepoeng: 30

  • Fremmedspråk ved HiØ ty/fr/sp

  • Musikk A

   • Musikk A, del 1: Musikkopplæring på 1-10 trinn

    Andre år, semester 3

    Musikk A, del 1: Musikkopplæring på 1-10 trinn (ÅMUS100)

    Studiepoeng: 15

   • Musikk A, del 2: Inn i musikken

    Andre år, semester 3

    Musikk A, del 2: Inn i musikken (ÅMUS101)

    Studiepoeng: 15

 • Fagvalg vår 2026

  • Engelsk 1

   • Engelsk 1: Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 5.-10.

    Andre år, semester 4

    Engelsk 1: Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 5.-10. (MGL2032)

    Studiepoeng: 15

   • English 1; English Teaching Methodology for Young Learners (5.-10.trinn)

    Andre år, semester 4

    English 1; English Teaching Methodology for Young Learners (5.-10.trinn) (MGL2033)

    Studiepoeng: 15

  • Samfunnsfag A

   • Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 4

    Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn) (MGL2050)

    Studiepoeng: 30

  • Drama B

   • Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst

    Andre år, semester 4

    Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst (MGL0083)

    Studiepoeng: 30

  • Kunst- og håndverk B

   • Kunst og håndverk 2; Emne 1: Bærekraftig design og håndverk (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 4

    Kunst og håndverk 2; Emne 1: Bærekraftig design og håndverk (5.-10. trinn) (MGL2005)

    Studiepoeng: 15

   • Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 4

    Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (5.-10. trinn) (MGL2006)

    Studiepoeng: 15

  • Kroppsøving 1

   • Kroppsøving 1 (5.-10.trinn)

    Andre år, semester 4

    Kroppsøving 1 (5.-10.trinn) (MGL2060)

    Studiepoeng: 30

  • Naturfag A

   • Naturfag 1 (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 4

    Naturfag 1 (5.-10. trinn) (MGL2080)

    Studiepoeng: 30

  • Fremmedspråk ved HiØ ty/fr/sp

  • KRLE A

   • Kristendom, religion, livssyn og etikk A (trinn 5-10)

    Andre år, semester 4

    Kristendom, religion, livssyn og etikk A (trinn 5-10) (MGL2043)

    Studiepoeng: 30

  • KRLE B

   • Kristendom, religion, livssyn og etikk B (trinn 5-10)

    Andre år, semester 4

    Kristendom, religion, livssyn og etikk B (trinn 5-10) (MGL2044)

    Studiepoeng: 30

  • Musikk B

   • Musikk B, del 1: Erfare og formidle i musikk og dans

    Andre år, semester 4

    Musikk B, del 1: Erfare og formidle i musikk og dans (ÅMUS102)

    Studiepoeng: 15

   • Musikk B, del 2: Skape og utøve i musikk og dans

    Andre år, semester 4

    Musikk B, del 2: Skape og utøve i musikk og dans (ÅMUS103)

    Studiepoeng: 15

 • Fagvalg høst 2026 eller utveksling

  • Engelsk 2 (forutsetter Engelsk 1)

   • English 2. English teaching methodology: Language, literature and culture (5-10)

    Tredje år, semester 5

    English 2. English teaching methodology: Language, literature and culture (5-10) (MGL2036)

    Studiepoeng: 30

  • Kroppsøving 2 (forutsetter Kroppsøving 1)

   • Kroppsøving 2 (5.-10.trinn)

    Tredje år, semester 5

    Kroppsøving 2 (5.-10.trinn) (MGL2061)

    Studiepoeng: 30

  • Naturfag B

   • Naturfag 2 (5.-10. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Naturfag 2 (5.-10. trinn) (MGL2081)

    Studiepoeng: 30

  • Kunst- og håndverk A

   • Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser (5.- 10)

    Tredje år, semester 5

    Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser (5.- 10) (MGL2002)

    Studiepoeng: 30

  • Samfunnsfag B

   • Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) (MGL2051)

    Studiepoeng: 30

  • Mat og helse

   • Mat og helse (5.-10. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Mat og helse (5.-10. trinn) (MGL2090)

    Studiepoeng: 30

  • Drama A

   • Drama- og teaterkommunikasjon

    Tredje år, semester 5

    Drama- og teaterkommunikasjon (MGL0080)

    Studiepoeng: 30

  • Spesialpedagogikk

   • Spesialpedagogikk (5.-10. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Spesialpedagogikk (5.-10. trinn) (MGL2500)

    Studiepoeng: 30

  • KRLE A

   • Kristendom, religion, livssyn og etikk A (trinn 5-10)

    Tredje år, semester 5

    Kristendom, religion, livssyn og etikk A (trinn 5-10) (MGL2043)

    Studiepoeng: 30

  • KRLE B

   • Kristendom, religion, livssyn og etikk B (trinn 5-10)

    Tredje år, semester 5

    Kristendom, religion, livssyn og etikk B (trinn 5-10) (MGL2044)

    Studiepoeng: 30

  • Fremmedspråk ved HiØ ty/fr/sp

  • Å være lærer i det teknologirike klasserom

   • Å være lærer i det teknologirike klasserommet

    Tredje år, semester 5

    Å være lærer i det teknologirike klasserommet (MGL2700)

    Studiepoeng: 30

  • Musikk A

   • Musikk A, del 1: Musikkopplæring på 1-10 trinn

    Tredje år, semester 5

    Musikk A, del 1: Musikkopplæring på 1-10 trinn (ÅMUS100)

    Studiepoeng: 15

   • Musikk A, del 2: Inn i musikken

    Tredje år, semester 5

    Musikk A, del 2: Inn i musikken (ÅMUS101)

    Studiepoeng: 15

 • Masterfag

  • Obligatoriske fellesemner master

   • Erfaring og fortolkning – Metode 1

    Fjerde år, semester 7

    Erfaring og fortolkning – Metode 1 (MGLT41)

    Studiepoeng: 0

   • Praksis 5.-10., 4. år 7. semester (15 dager)

    Fjerde år, semester 7

    Praksis 5.-10., 4. år 7. semester (15 dager) (MGL2P40)

    Studiepoeng: 0

   • Pedagogikk og elevkunnskap 3

    Fjerde år, semester 7

    Pedagogikk og elevkunnskap 3 (MGL4300)

    Studiepoeng: 15

   • Praksis 5.-10., 4. år 8. semester (15 dager)

    Fjerde år, semester 8

    Praksis 5.-10., 4. år 8. semester (15 dager) (MGL2P45)

    Studiepoeng: 0

   • Pedagogikk og elevkunnskap 4

    Fjerde år, semester 8

    Pedagogikk og elevkunnskap 4 (MGL4400)

    Studiepoeng: 15

   • Kvalitative metoder – Metode 2

    Fjerde år, semester 8

    Kvalitative metoder – Metode 2 (MGLT42)

    Studiepoeng: 0

   • Kvantitative metoder – Metode 3

    Femte år, semester 9

    Kvantitative metoder – Metode 3 (MGLT43)

    Studiepoeng: 0

  • Velg fag (masternivå)

   • Matematikk

    • Matematiske metoder (5.-10.trinn)

     Fjerde år, semester 7

     Matematiske metoder (5.-10.trinn) (MGL4120)

     Studiepoeng: 15

    • Problemløsning i matematikkundervisningen

     Fjerde år, semester 8

     Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL4121)

     Studiepoeng: 15

    • Studere matematikkundervisning

     Femte år, semester 9

     Studere matematikkundervisning (MGL4122)

     Studiepoeng: 15

    • Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL410M)

     Studiepoeng: 45

   • Norsk

    • Norsk - obligatoriske emner

     • Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

      Fjerde år, semester 7

      Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL4125)

      Studiepoeng: 15

     • Saktekster (5.-10.)

      Fjerde år, semester 8

      Saktekster (5.-10.) (MGL4126)

      Studiepoeng: 15

     • Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGL420M)

      Studiepoeng: 45

    • Norsk - velg et emne 9. semester (høst 2028)

     • Kritisk kulturell literacy

      Femte år, semester 9

      Kritisk kulturell literacy (MGL4127)

      Studiepoeng: 15

     • Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

      Femte år, semester 9

      Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring (MLE355)

      Studiepoeng: 15

     • Lesing: teori og metode

      Femte år, semester 9

      Lesing: teori og metode (MLE305)

      Studiepoeng: 15

     • Norsk som andrespråk

      Femte år, semester 9

      Norsk som andrespråk (MLE365)

      Studiepoeng: 15

   • Kroppsøving

    • Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving

     Fjerde år, semester 7

     Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving (MGL4065)

     Studiepoeng: 15

    • Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget

     Fjerde år, semester 8

     Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget (MGL4066)

     Studiepoeng: 15

    • Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget

     Femte år, semester 9

     Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget (MGL4067)

     Studiepoeng: 15

    • Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGL460M)

     Studiepoeng: 45

   • Samfunnsfag

    • Menneskerettigheter for lærere

     Fjerde år, semester 7

     Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

     Studiepoeng: 15

    • Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv

     Fjerde år, semester 8

     Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv (MGL4054)

     Studiepoeng: 15

    • Mikrohistorie og historieforståelse

     Femte år, semester 9

     Mikrohistorie og historieforståelse (MGL4053)

     Studiepoeng: 15

    • Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGL450M)

     Studiepoeng: 45

   • Engelsk

    • Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever

     Fjerde år, semester 7

     Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever (MGL4037)

     Studiepoeng: 15

    • Critical literacies pedagogy in the ELL classroom

     Fjerde år, semester 8

     Critical literacies pedagogy in the ELL classroom (MGL4036)

     Studiepoeng: 15

    • Syllabus and material design in English language teaching

     Femte år, semester 9

     Syllabus and material design in English language teaching (MGL4038)

     Studiepoeng: 15

    • Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL430M)

     Studiepoeng: 45

   • Naturfag

   • Spesialpedagogikk: Sosial og emosjonell sårbarhet

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Norsk

      • Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL4125)

       Studiepoeng: 15

      • Saktekster (5.-10.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (5.-10.) (MGL4126)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • Matematiske metoder (5.-10.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (5.-10.trinn) (MGL4120)

       Studiepoeng: 15

      • Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL4121)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Kroppsøving

      • Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget

       Fjerde år, semester 7

       Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget (MGL4066)

       Studiepoeng: 15

      • Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget

       Fjerde år, semester 8

       Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget (MGL4067)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Samfunnsfag

      • Menneskerettigheter for lærere

       Fjerde år, semester 7

       Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

       Studiepoeng: 15

      • Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv

       Fjerde år, semester 8

       Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv (MGL4054)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Engelsk

      • Critical literacies pedagogy in the ELL classroom

       Fjerde år, semester 7

       Critical literacies pedagogy in the ELL classroom (MGL4036)

       Studiepoeng: 15

      • Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever

       Fjerde år, semester 8

       Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever (MGL4037)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Naturfag

      • Økologi og mangfold

       Fjerde år, semester 7

       Økologi og mangfold (MGL4082)

       Studiepoeng: 15

      • Teknologi i naturfag

       Fjerde år, semester 8

       Teknologi i naturfag (MGL4083)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • Sosial og emosjonell sårbarhet

      Femte år, semester 9

      Sosial og emosjonell sårbarhet (MGL4700)

      Studiepoeng: 15

   • Spesialpedagogikk: Lese- og skrivevansker

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Norsk

      • Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL4125)

       Studiepoeng: 15

      • Saktekster (5.-10.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (5.-10.) (MGL4126)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • Matematiske metoder (5.-10.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (5.-10.trinn) (MGL4120)

       Studiepoeng: 15

      • Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL4121)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Kroppsøving

      • Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget

       Fjerde år, semester 7

       Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget (MGL4066)

       Studiepoeng: 15

      • Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget

       Fjerde år, semester 8

       Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget (MGL4067)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Samfunnsfag

      • Menneskerettigheter for lærere

       Fjerde år, semester 7

       Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

       Studiepoeng: 15

      • Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv

       Fjerde år, semester 8

       Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv (MGL4054)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Engelsk

      • Critical literacies pedagogy in the ELL classroom

       Fjerde år, semester 7

       Critical literacies pedagogy in the ELL classroom (MGL4036)

       Studiepoeng: 15

      • Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever

       Fjerde år, semester 8

       Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever (MGL4037)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Naturfag

      • Økologi og mangfold

       Fjerde år, semester 7

       Økologi og mangfold (MGL4082)

       Studiepoeng: 15

      • Teknologi i naturfag

       Fjerde år, semester 8

       Teknologi i naturfag (MGL4083)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

    • Fordypning spesialpedagogikk: Lese- og skrivevansker

   • Spesialpedagogikk: Skolens pedagogiske praksiser

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Norsk

      • Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL4125)

       Studiepoeng: 15

      • Saktekster (5.-10.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (5.-10.) (MGL4126)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • Matematiske metoder (5.-10.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (5.-10.trinn) (MGL4120)

       Studiepoeng: 15

      • Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL4121)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Kroppsøving

      • Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget

       Fjerde år, semester 7

       Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget (MGL4066)

       Studiepoeng: 15

      • Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget

       Fjerde år, semester 8

       Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget (MGL4067)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Samfunnsfag

      • Menneskerettigheter for lærere

       Fjerde år, semester 7

       Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

       Studiepoeng: 15

      • Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv

       Fjerde år, semester 8

       Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv (MGL4054)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Engelsk

      • Critical literacies pedagogy in the ELL classroom

       Fjerde år, semester 7

       Critical literacies pedagogy in the ELL classroom (MGL4036)

       Studiepoeng: 15

      • Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever

       Fjerde år, semester 8

       Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever (MGL4037)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Naturfag

      • Økologi og mangfold

       Fjerde år, semester 7

       Økologi og mangfold (MGL4082)

       Studiepoeng: 15

      • Teknologi i naturfag

       Fjerde år, semester 8

       Teknologi i naturfag (MGL4083)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • Spesialpedagogikk i en skole for alle

      Femte år, semester 9

      Spesialpedagogikk i en skole for alle (MGL4600)

      Studiepoeng: 15

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
 • har bred profesjonsrettet kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, og om overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående opplæring
 • har inngående kunnskap om videreutvikling av grunnleggende ferdigheter, vurderings- og prøvesystemer, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barn og unges utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, gjeldende lovverk og barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • kan initiere og ivareta et godt skole-hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.

Opptakskrav

For å søke opptak til grunnskolelærerutdanninga må du ha generell studiekompetanse. Det er to alternative måter å dekke opptakskravet til lærer på.

Du må enten dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

eller

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak. Har du spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no.

Søknadsfrist: 15. april.

Oppbygging av studiet

Grunnskolelærerutdanningen er en kombinasjon av obligatoriske emner og valgbare emner knyttet til undervisningsfag eller undervisningsrelevante emner.

De obligatoriske emnene i 1. - 3. studieår er følgende:

 • Pedagogikk og elevkunnskap, 30 sp
 • Norsk, 60 sp eller Matematikk, 60 sp (dette velger du i løpet av de første ukene på studiet)
 • 5 dager observasjonspraksis
 • 80 dager praksis, veiledet og vurdert
 • Temauker om psykososialt læringsmiljø (1. år), demokrati og medborgerskap (2. år) og bærekraftig utvikling og folkehelse (3. år).

De obligatoriske emnene i 4. - 5. studieår er følgende:

 • Pedagogikk og elevkunnskap, 30 sp
 • 30 dager praksis, veiledet og vurdert
 • 3 Metodeuker i 4. og 5. år

De valgbare emnene som tilbys ved UiS er undervisningsfagene:

 • Engelsk, 60 sp
 • Kroppsøving, 60 sp
 • Kunst og håndverk, 30 eller 60 sp
 • Samfunnsfag, 30 eller 60 sp
 • Naturfag, 30 eller 60 sp
 • Mat og helse, 30 sp
 • KRLE, 30 sp eller 60 sp
 • Fremmedspråk tysk, fransk eller spansk, 30 eller 60 sp (tilbys via nettstudiet til Høgskolen i Østfold)
 • Musikk, 30 eller 60 sp

I tillegg kan følgende skolerelevante emner velges:

 • Spesialpedagogikk, 30 sp
 • Drama og teater 30 sp
 • Å være lærer i det teknologirike klasserom, 30 sp

Masterfag (fag 1) som tilbys ved UiS er følgende undervisningsfag:

 • Matematikk
 • Norsk
 • Kroppsøving
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag
 • Spesialpedagogikk (som velges i kombinasjon med ett av de andre undervisningsfagene på masternivå)

Opptaksgrunnlag for alle masterløp utenom spesialpedagogikk er 60 sp i fag 1 fra år 1-3, opptaksgrunnlag for spesialpedagogikk er 30 sp PEL og 30 sp spesialpedagogikk fra år 1-3.

De valgbare emnene må velges etter regler gitt i nasjonal forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10.

Valgbare emner i 1. - 3. år må settes sammen på følgende måte, og her kan du se på noen kombinasjonsmuligheter:

 • Fag 1 (masterfag, undervisningsfag), 60 sp
 • Fag 2 (undervisningsfag), 60 sp
 • Fag 3 (undervisningsfag eller skolerelevant fag), 30 sp

Valgbare emner i 4. - 5. år må settes sammen på følgende måte:

 • Fag 1 (undervisningsfag som masterfag, inkl. MA-oppgave), 90 sp

eller

 • Fag 1 (spesialpedagogikk som masterfag inkl. MA-oppgave), 60 sp, og fag 2 eller 3, 30 sp som bygger på 60 sp i 1. - 3. år.

Ikke alle fagkombinasjoner vil være mulig, så studentene må sette seg godt inn i forskriftens krav til oppbygging av valgbare emner, og de fagkombinasjoner som er mulig. God informasjon vil bli gitt tidlig i studieløpet. Alle valgtilbud igangsettes under forutsetning av at det er nok studenter på emnet.

Progresjonsregler

Med de nye utvidede masterløpene på grunnskolelærerutdanningen, kommer det også nye progresjonsregler. Disse reglene gjelder kun for studenter på 1-7 og 5-10 heltid, og ikke studenter som hører til deltidsutdanningene, eller de gamle fireårige grunnskolelærerutdanningene.

Progresjonsreglementet regulerer studentens studieforløp i generell forstand og kommer i tillegg til ev. bestemmelser i de enkelte emnebeskrivelsene.

For å fortsette til år 2 må studenten innen semesterstart

 • ha bestått 45 studiepoeng fag og være oppmeldt til ny vurdering i de resterende studiepoeng. 
 • ha gjennomført og bestått praksis (1 uke observasjonspraksis + 4 uker praksis – med unntak av sykemelding, se praksisreglement) 

For å fortsette til år 3 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått alle emner fra 1. år og min 30 studiepoeng fra 2. år, og være oppmeldt til ny vurdering i de resterende studiepoeng.
 • ha gjennomført og bestått praksis fra år 1 og 2 (med unntak av sykemelding, se praksisreglement). 

For å fortsette til år 4 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått alle emner de fem første semestrene, og være oppmeldt til vurdering i emner som ikke er bestått fra 6. semester. Kontinuasjonsvurderingen må være bestått for å ha eksamensrett på 4. år i studiet.
 • ha gjennomført og bestått all praksis fra år 1 – 3 (med unntak av sykemelding og eventuelt heng pga utveksling). 

For å fortsette til år 5 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått alle emner fra 1. - 3.år, ha bestått 45 studiepoeng fra 4.år samt ha eksamensrett i de resterende 15 studiepoeng.
 • ha gjennomført og bestått all praksis fra år 1 – 3, samt minst en av de to praksisperiodene i år 4 (med unntak av sykemelding og eventuelt heng pga utveksling). 

Dette reglementet gjelder kun for følgende utdanninger:  

Fraværsregler

Enkelte emner kan ha obligatoriske undervisningsaktiviteter som må være godkjent før du får lov til å gå opp til eksamen. Dette kan være øvingsoppgaver, innleveringsoppgaver, essay, rapporter, praksis og lignende.

For studenter på master i grunnskolelærerutdanning er det egne frammøteregler som gjelder. De følgende retningslinjene gjelder kun for studenter på grunnskolelærerutdanningene og gjelder ikke for øvrige studieprogram på UiS. Det er gjeldende for både de fireårige og femårige løpene.

1. Studenter må delta i minimum 70 % av all undervisning (forelesning, seminargrupper, labarbeid og lignende) i hvert enkelt emne i grunnskolelærerutdanningene i syklus 1 (semester 1-6). Det innebærer at en student kan ha maksimalt 30 % fravær. Det enkelte emne kan ha høyere tilstedeværelsesplikt. Hva som gjelder vil framgå i den enkelte emnebeskrivelse. All praksisopplæring er obligatorisk. Her gjelder 100 % frammøteplikt.

2. Konsekvensen av for stort fravær er at studenten ikke får gå opp til eksamen i emnet.

3. Faglærere er ansvarlige for å registrere tilstedeværelse i sitt emne. Studenter har selv ansvar for å følge med på egen tilstedeværelse i undervisning, og de må selv være oppmerksomme på når de nærmer seg kritisk grense for fravær i undervisningssammenheng.

4. Dersom en student får andre til å registrere frammøte for seg, vil saken bli meldt som fusk. Dette gjelder også den som registrerer en annens navn. Studenten vil kunne få annullert sin eksamen og bli utestengt, jf. universitets og høyskoleloven §§ 4-7 og 4-8.

5. Fraværsprosenten regnes på planlagt undervisning. Det betyr at om planlagt undervisning avlyses, får alle studenter godkjent oppmøte.

6. Studenter må akseptere at undervisning flyttes mht tidspunkt, men melding om endring må være gitt minst en uke på forhånd (hvis ikke, føres ikke fravær).

7. Studenter som har offentlige politiske verv (kommunestyre o.l.), studentpolitiske verv eller er toppidrettsutøver med egen avtale, kan be om en tilrettelagt plan for deltakelse i undervisningen. Fravær skal være avtalt og faglærer vurderer omfanget av fraværet og hvilke kompensatoriske arbeidskrav som skal stilles (dersom fravær over 30 %).

8. Dersom emneplanen har særskilte bestemmelser om tilstedeværelse (f. eks høyere tilstedeværelsesplikt), gjelder disse fremfor prinsippene ovenfor.

9. Studenter med fravær over 30 % kan søke om unntak fra bestemmelsen om fraværsgrense. Maksimal fraværsgrense vil være 40 %. Søknaden rettes til studiekoordinator som i særlige tilfeller (alvorlig/langvarig sykdom, dødsfall i familien o.l.) kan innvilge fravær. Emneansvarlig vurderer hvilke erstatningsoppgaver som skal gis for fraværet. For å få likebehandling kan studiekoordinator samordne søknader.

10. Blir en student syk i praksis, skal fravær alltid varsles praksisskolen og praksislærer. Dersom fraværet overskrider en dag, må sykemelding leveres praksisskolen. Praksisskolen varsler UiS når studenten har vært borte fra praksis i tre dager. Dersom fraværet overstiger 1/3 av praksisperioden, må hele semesterperioden tas igjen.

11. Ved fravær gjøres det nærmere avtale med praksisskole og student, i samråd med praksiskoordinator, om når manglende praksisdager kan tas igjen. Praksisskolen kan legge til rette for at en student kan ta igjen inntil tre fraværsdager i inneværende studieår.

12. Ved langvarig sykdom i praksisperioden kan studenten søke om permisjon fra hele praksisperioden. Søknad med legeattest leveres praksiskoordinator. Dokumentasjon med legeattest gir gyldig fravær og studenten bruker ikke opp et praksisforsøk. Det er ellers en progresjonsplan for hvor mye praksis en student kan henge igjen med for å gå videre i studiene for hvert semester. Søknad med legeattest leveres praksiskoordinator.

13. Studenter skal informeres om generell fraværsgrense på minimum følgende steder:

 • Nettsider
 • Programplan
 • Emnebeskrivelse
 • Semesterplan
 • På informasjonsmøter, spesielt i 1. studieår

Spørsmål? 

Ta kontakt med studiekoordinator for ditt studieprogram. 

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn:
Kjersti Gjedrem, 51 83 30 72

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. eller 5. semester: Reis på utveksling et helt semester.

5. semester: Mulighet for fire ukers praksis i utlandet. Informasjon om ordningen og søknad i Canvas.

Hvorfor et utenlandsopphold?

Den norske skolen er i høyeste grad internasjonal med behov for lærere med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av elever. Ved å ta deler av studiet ditt i utlandet, vil du få personlig erfaring med hvordan det er å bo og leve i et annet land, i tillegg til å utvide din faglige horisont. Kanskje er tenkningen rundt det å være lærer og pedagogikken man benytter ikke den samme overalt?

Opplegg for utvekslingen

Generelt: Emnene man tar i utvekslingssemesteret må ikke overlappe innholdsmessig med andre emner i utdanningsplanen din.

Ta undervisningsemner under utenlandsoppholdet
Alle studenter må ha minst to undervisningsfag på 60 studiepoeng i løpet av studiet. Når man velger undervisningsemner i utlandet, kan man enten bygge på et undervisningsfag man allerede har tatt (deler av) eller ta et helt nytt fag. Husk at emnene bør være et undervisningsfag i den norske skolen.

Viktig å tenke på i forhold til utveksling og fagvalg/masterfag
Masterløpene i GLU på UiS krever at du har 60 studiepoeng i masterfaget i løpet av de første tre studieårene. Dersom du drar på utveksling og velger å ta et undervisningsfag du ønsker skal inkluderes som masterfaget ditt, er det viktig å være nøye på at disse forhåndsgodkjennes. Endringer i løpet av oppholdet må i disse tilfellene klareres med studiekoordinator.

For studenter med engelsk eller kroppsøving som fag 2

Dersom du ønsker å reise på utveksling i 5. semester, og velger å ta engelsk eller kroppsøving 1 i 4. semester, og skal ha dette som ditt fag 2, må du velge emner som kan godkjennes som engelsk 2/kroppsøving 2 i løpet av utvekslingssemesteret.

Ta skolerelevante emner under utenlandsoppholdet
Alle studenter kan ta ett semester med såkalte skolerelevante emner. Det vil si at emner som tilbys innenfor rammene av en lærerutdanning kan inngå - her er mulighetene mange. I motsetning til undervisningsemner, trenger ikke den pakken man velger bare bestå av én type emner innen et spesifikt fagområde. Skolerelevante emner kan også kombineres med undervisningsemner (som du har tatt tidligere eller har planer om å ta).

Det er viktig å huske at det kun er mulig å ha 30 skolerelevante studiepoeng i sin utdanningsplan, og dersom studenter allerede har skolerelevante studiepoeng i utdanningsplanen, må undervisningsfag tas i løpet av utvekslingsoppholdet.

Praksis under utvekslingsopphold

Det varierer fra lærested til lærested vi har utvekslingsavtale med, hvorvidt de tilbyr praksis og i hvilket omfang. Hvis man ønsker å ta praksis som en del av utvekslingsoppholdet, må man finne et faglig opplegg som har minimum 10 dager med skolepraksis per semester. Det stilles ikke krav til hvordan de 10 dagene er fordelt i løpet av oppholdet. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, kan praksis tas etter hjemkomst. Dette er en spesialordning kun for studenter som reiser på utveksling.

Aktuelle utvekslingsavtaler

På de universitetene i utlandet som er anbefalt for grunnskolelærerstudenter, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått. Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg.

I tillegg til de faglig anbefalte stedene som er listet opp under, har UiS en rekke utvekslingsavtaler med universiteter i utlandet som er åpne for alle som kan finne relevant fagtilbud. Dette gjelder særlig avtaler utenfor Europa og det nordiske Nordlys-nettverket. Finn ut mer.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Kjersti Gjedrem, Hulda Garborgs hus

Praksisopphold i utlandet:
Praksiskoordinator Kitty Garborg, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

  Bogaziçi (Bosphorus) University

  Studerer du til grunnskolelærer? Da bør du ikke gå glipp av denne muligheten! Reis som Erasmus+ student til Tyrkia! Bogazici University ligger på den europeiske siden av Bosphorus-stredet.

  Dublin City University

  Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent til fantastiske Dublin!

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts

  UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities ( ).

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin -partner Tecnológico de Monterrey.

  Pedagogical University of Cracow

  Det pedagogiske universitetet i Krakow (UP Krakow) ble grunnlagt rett etter andre verdenskrig som en ren lærerutdanningsinstitusjon.

  Professionshøjskolen UC Syddanmark

  University College Syddanmark (UC Syd) er resultatet av flere sammenslåinger mellom en rekke utdanningsinstitusjoner i Danmark, og tilbyr både spesialdesignede emner på engelsk og muligheter for praksis.

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Saxion Universities of Applied Sciences

  Saxion University of Applied Sciences tilbyr interessante tverrfaglige emner på engelsk.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

  Thomas More University of Applied Sciences

  Belgia har verdens beste sjokolade og øl. Tilsett imponerende middelalderarkitektur, EUs knutepunkt og og plutselig har du en destinasjon som passer perfekt til utvekslingsopphold! Thomas More University College (tidligere Lessius Mechelen) tilbyr studier som er tett koblet mot behov i arbeidsmarkedet.

  University Jaume I of Castellón

  Reis til Valencia og Jaume I-universitetets grønne campus plassert rundt parken "El Jardí dels Sentits" (The Garden of the Senses).

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Aberdeen

  University of Aberdeen sin historie går helt tilbake til 1495.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of Naples 'Federico II'

  Universitetet i Napoli Federico II (UNINA) ble grunnlagt i 1224, og regnes derfor som verdens eldste statlige universitet.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Teacher Education Zug

  På denne høyskolen har de rundt 350 studentene én ting til felles; nemlig at de går på en lærerutdanning.

 • Belgia

  Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts

  UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

  Thomas More University of Applied Sciences

  Belgia har verdens beste sjokolade og øl. Tilsett imponerende middelalderarkitektur, EUs knutepunkt og og plutselig har du en destinasjon som passer perfekt til utvekslingsopphold! Thomas More University College (tidligere Lessius Mechelen) tilbyr studier som er tett koblet mot behov i arbeidsmarkedet.

 • Danmark

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Professionshøjskolen UC Syddanmark

  University College Syddanmark (UC Syd) er resultatet av flere sammenslåinger mellom en rekke utdanningsinstitusjoner i Danmark, og tilbyr både spesialdesignede emner på engelsk og muligheter for praksis.

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

 • Irland

  Dublin City University

  Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent til fantastiske Dublin!

 • Italia

  University of Naples 'Federico II'

  Universitetet i Napoli Federico II (UNINA) ble grunnlagt i 1224, og regnes derfor som verdens eldste statlige universitet.

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin -partner Tecnológico de Monterrey.

 • Nederland

  Saxion Universities of Applied Sciences

  Saxion University of Applied Sciences tilbyr interessante tverrfaglige emner på engelsk.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Polen

  Pedagogical University of Cracow

  Det pedagogiske universitetet i Krakow (UP Krakow) ble grunnlagt rett etter andre verdenskrig som en ren lærerutdanningsinstitusjon.

 • Spania

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

  University Jaume I of Castellón

  Reis til Valencia og Jaume I-universitetets grønne campus plassert rundt parken "El Jardí dels Sentits" (The Garden of the Senses).

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

 • Storbritannia og Nord-Irland

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

  University of Aberdeen

  University of Aberdeen sin historie går helt tilbake til 1495.

 • Sveits

  University of Teacher Education Zug

  På denne høyskolen har de rundt 350 studentene én ting til felles; nemlig at de går på en lærerutdanning.

 • Sverige

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities ( ).

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

 • Tyrkia

  Bogaziçi (Bosphorus) University

  Studerer du til grunnskolelærer? Da bør du ikke gå glipp av denne muligheten! Reis som Erasmus+ student til Tyrkia! Bogazici University ligger på den europeiske siden av Bosphorus-stredet.

 • USA

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.