Forskere og doktorgradstipendiater ved FILIORUM - Senter for barnehageforskning

Universitetet i Stavanger har et av landets ledende kompetansemiljø innen barnehageforskning. All barnehageforskning ved universitetet inngår i FILIORUM og forskerne er tilknyttet ulike enheter ved UiS og representerer ulike fag, perspektiv, forskningsmetoder og –tradisjoner.

Published Endret

Senterledelse

Professor i pedagogikk
51833451
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor i lesevitenskap
51833209
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor innen barnehagevitenskap
51831329
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Rådgiver
51831243
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Rådgiver
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH

Forskere

prof. emerita
51833537
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Instituttleder
51833489
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i norsk
51831341
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i matematikk
51833115
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51832943
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor i drama
51833455
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor i religion, livssyn og etikk
51831423
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i fysisk fostring
51833449
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i allmennpedagogikk
51833267
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i spesialpedagogikk
51831302
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i musikk
51831351
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i drama
51833477
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førstelektor i pedagogikk
51833428
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i matematikk
51833446
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i samfunnsfag
51831512
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i naturfag
51833481
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
51833269
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Dosent i musikk
51833472
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap
51833568
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i pedagogikk
51833426
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833511
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor emerita
51833613
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833405
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Ekstern
51833461
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Ekstern sensor
51833543
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i kunst og håndverk
51833437
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51832947
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Postdoktor knyttet til ‘Sensory books’
51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Professor i lesevitenskap
51833264
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833544
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51833114
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor innen barnehagevitenskap
51831329
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
51833210
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i pedagogikk
51831166
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Dosent i spesialpedagogikk
51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833432
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i norsk
51834069
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor i naturfag
51833578
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i naturfag
51831127
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833276
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/lesevitenskap
51833275
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor i psykologi
51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833491
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i musikk
51833433
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førstelektor i pedagogikk
51833559
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis/ universitetslektor i norsk
51832847
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i fysisk fostring
51833417
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i musikk
51832906
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i peadagogikk
51832347
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i samfunnsfag
51831600
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor i nordisk språk
51832301
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i psykologi
51832952
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
førsteamanuensis II i pedagogikk
51831336
New Zealand
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor i dans
51834031
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førsteamanuensis pedagogikk
51831928
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk
51831935
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i musikk
51833435
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
universitetslektor i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51831846
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor i peadagogikk
51831359
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH

Stipendiater og postdoks

Stipendiat- smarte byer Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Stipendiat i utdannningsvitenskap
51831097
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Stipendiat i pedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Universitetslektor i spesialpedagogikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Stipendiat i norsk
51831375
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Stipendiat, profesjonsutvikling i barnehagen
51831513
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i fysisk fostring
51833117
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Forsker i utdanningsvitenskap
51831332
Kunnskapssenter for utdanning
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, tilhørighet og lek i barnehagen
51832828
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Postdoktor i barnehagepedagogikk
51831713
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Ekstern
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Stipendiat i utdanningsvitenskap
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat i utdanningsvitenskap
51831991
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Stipendiat innenfor leseopplæring og -forskning
51832378
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Stipendiat i naturfagdidaktikk
51831927
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Postdoktor i pedagogikk
51831937
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Stipendiat i utdanningsvitenskap og humaniora
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Andre