Hopp til hovedinnhold

Lektorutdanning for trinn 8-13 (M-LEKTOR)

Fakta
Studieprogramkode

M-LEKTOR

Vekting (SP)

300

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Master

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Lektorutdanningen for trinn 8-13 i humanistiske fag eller realfag gir undervisningskompetanse i to fag, hvorav det ene faget gjennomføres på masternivå. Programmet bygger på Forskrift for rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13. 

Utdanningen følger et integrert løp gjennom fem år, hvor studenten får mulighet til å trekke gjensidig veksel på erfaringer fra sine to undervisningsfag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis gjennom hele studieløpet.

Undervisningsspråk er i utgangspunktet norsk, men dersom et annet språk inngår i studiet, vil undervisningen foregå på det aktuelle språket.

Fagplan

Lektorutdanning for trinn 8-13 er et femårig studium som består av 300 studiepoeng. De er fordelt på følgende vis:

Humanistiske fag: Fag 1: 180 studiepoeng Fag 2:   60 studiepoeng Pedagogikk: 30 studiepoeng Fagdidaktikk: 30 studiepoeng  Praksis: 100 dager

Realfag: Fag 1: 170/180 studiepoeng Fag 2:   70/60 studiepoeng Pedagogikk: 30 studiepoeng Fagdidaktikk: 30 studiepoeng Praksis: 100 dager

Hva kan du bli?

Etter dette studiet får du tittelen lektor, og du er kvalifisert for å undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Studieplan og emner
 • Velg fag 1

  • Lektorprogram med spesialisering i humanistiske fag

   • Engelsk fag 1

    • Engelsk fag 1 - obligatoriske emner

    • Opptak til emner på masternivå -engelsk

     • Obligatoriske emner -masternivå (engelsk)

      • Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

       Femte år, semester 9

       Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave med muntlig eksamen

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave med muntlig eksamen

       Studiepoeng: 45

   • Nordisk fag 1

    • Nordisk fag 1 - obligatoriske emner

    • Opptak til emner på masternivå - nordisk

     • Obligatoriske emner -masternivå (nordisk)

      • Masteroppgave i lesevitenskap

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i lesevitenskap

       Studiepoeng: 45

   • Historie fag 1

    • Historie fag 1- obligatoriske emner

    • Opptak til emner på masternivå -historie

     • Obligatoriske emner -masternivå (historie)

      • Historie og historiedidaktikk masteroppgave

       Femte år, semester 9

       Historie og historiedidaktikk masteroppgave

       Studiepoeng: 45

      • Historisk teori, metode og forskningslitteratur

       Femte år, semester 9

       Historisk teori, metode og forskningslitteratur

       Studiepoeng: 15

  • Lektorprogram med spesialisering i realfag

   • Matematikk fag 1, fysikk fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

   • Fysikk fag 1, matematikk fag 2

    • Fysikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Opptak til emner på masternivå - fysikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (fysikk)

   • Matematikk fag 1, kjemi fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

   • Kjemi fag 1, matematikk fag 2

    • Kjemi fag 1 - obligatoriske emner

    • Matematikk fag 2 - realfagslektor (kjemi og matem.)

    • Opptak til emner på masternivå - kjemi

   • Matematikk fag 1, annet fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

      • Statistisk modellering og simulering

       Femte år, semester 9

       Statistisk modellering og simulering

       Studiepoeng: 10

      • Matematisk modellering

       Femte år, semester 9

       Matematisk modellering

       Studiepoeng: 10

      • Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk

       Studiepoeng: 10

      • Masteroppgave matematikk - Lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave matematikk - Lektor

       Studiepoeng: 30

 • Velg fag 1

  • Lektorprogram med spesialisering i humanistiske fag

   • Engelsk fag 1

    • Engelsk fag 1 - obligatoriske emner

    • Valg av fag 2

     • Nordisk fag 2

     • Historie fag 2

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

     • Matematikk fag 2

      • Matematikk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Matematikk fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Naturfag fag 2

     • Samfunnsfag fag 2

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå -engelsk

     • Obligatoriske emner -masternivå (engelsk)

      • Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

       Femte år, semester 9

       Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave med muntlig eksamen

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave med muntlig eksamen

       Studiepoeng: 45

     • Valgfrie emner -masternivå (engelsk)

      • Authors, Readers, and Texts

       Fjerde år, semester 7

       Authors, Readers, and Texts

       Studiepoeng: 15

      • First and Second Language Literacy Development

       Fjerde år, semester 7

       First and Second Language Literacy Development

       Studiepoeng: 15

      • Reading Verbal and Visual Signs

       Fjerde år, semester 7

       Reading Verbal and Visual Signs

       Studiepoeng: 15

   • Nordisk fag 1

    • Nordisk fag 1 - obligatoriske emner

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

     • Historie fag 2

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

     • Matematikk fag 2

      • Matematikk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Matematikk fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Naturfag fag 2

     • Samfunnsfag fag 2

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - nordisk

     • Obligatoriske emner -masternivå (nordisk)

      • Masteroppgave i lesevitenskap

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i lesevitenskap

       Studiepoeng: 45

     • Valgfrie emner -masternivå (nordisk)

      • Literacy og læring i digitale omgivelser

       Fjerde år, semester 7

       Literacy og læring i digitale omgivelser

       Studiepoeng: 15

      • Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

       Fjerde år, semester 7

       Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

       Studiepoeng: 15

      • Lesing: teori og metode

       Fjerde år, semester 7

       Lesing: teori og metode

       Studiepoeng: 15

      • Norsk som andrespråk

       Fjerde år, semester 7

       Norsk som andrespråk

       Studiepoeng: 15

   • Historie fag 1

    • Historie fag 1- obligatoriske emner

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

     • Nordisk fag 2

     • Matematikk fag 2

      • Matematikk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Matematikk fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå -historie

     • Obligatoriske emner -masternivå (historie)

      • Historie og historiedidaktikk masteroppgave

       Femte år, semester 9

       Historie og historiedidaktikk masteroppgave

       Studiepoeng: 45

      • Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget

       Femte år, semester 9

       Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget

       Studiepoeng: 15

     • Valgfrie emner -masternivå (historie)

      • Fortid i samtid

       Fjerde år, semester 7

       Fortid i samtid

       Studiepoeng: 15

      • Menneskerettigheter for lærere

       Fjerde år, semester 7

       Menneskerettigheter for lærere

       Studiepoeng: 15

      • Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

       Fjerde år, semester 7

       Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

       Studiepoeng: 15

      • Historien gjennom 20 ting

       Fjerde år, semester 7

       Historien gjennom 20 ting

       Studiepoeng: 15

  • Lektorprogram med spesialisering i realfag

   • Matematikk fag 1, fysikk fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Fysikk fag 2

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

   • Fysikk fag 1, matematikk fag 2

    • Fysikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Matematikk fag 2 - realfagslektor (fysikk og matem.)

     • Matematikk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Matematikk fagdidaktikk del 2

      Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - fysikk

   • Matematikk fag 1, kjemi fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Kjemi som fag 2

     • Kjemi som fag 2 -obligatoriske emner

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

   • Kjemi fag 1, matematikk fag 2

    • Kjemi fag 1 - obligatoriske emner

    • Matematikk fag 2 - realfagslektor (kjemi og matem.)

    • Opptak til emner på masternivå - kjemi

   • Matematikk fag 1, annet fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

     • Historie fag 2

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

     • Samfunnsfag fag 2

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Nordisk fag 2

     • Naturfag fag 2

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

 • Velg fag 1

  • Lektorprogram med spesialisering i humanistiske fag

   • Engelsk fag 1

    • Engelsk fag 1 - obligatoriske emner

    • Fordypning engelsk - velg mellom LENG271 og LENG272 (semester 6)

     • Fordypning i engelsk litteratur

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i engelsk litteratur

      Studiepoeng: 15

     • Fordypning i engelsk språk

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i engelsk språk

      Studiepoeng: 15

    • Valg av fag 2

     • Nordisk fag 2

     • Historie fag 2

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

     • Matematikk fag 2

      • Matematikk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Matematikk fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Matematikk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Matematikk fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Naturfag fag 2

     • Samfunnsfag fag 2

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå -engelsk

     • Obligatoriske emner -masternivå (engelsk)

      • Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

       Femte år, semester 9

       Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave med muntlig eksamen

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave med muntlig eksamen

       Studiepoeng: 45

     • Valgfrie emner -masternivå (engelsk)

      • Authors, Readers, and Texts

       Fjerde år, semester 7

       Authors, Readers, and Texts

       Studiepoeng: 15

      • First and Second Language Literacy Development

       Fjerde år, semester 7

       First and Second Language Literacy Development

       Studiepoeng: 15

      • Reading Verbal and Visual Signs

       Fjerde år, semester 7

       Reading Verbal and Visual Signs

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Studiepoeng: 15

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet

      Studiepoeng: 15

   • Nordisk fag 1

    • Nordisk fag 1 - obligatoriske emner

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

     • Historie fag 2

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

     • Matematikk fag 2

      • Matematikk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Matematikk fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Matematikk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Matematikk fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Naturfag fag 2

     • Samfunnsfag fag 2

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - nordisk

     • Obligatoriske emner -masternivå (nordisk)

      • Masteroppgave i lesevitenskap

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i lesevitenskap

       Studiepoeng: 45

     • Valgfrie emner -masternivå (nordisk)

      • Literacy og læring i digitale omgivelser

       Fjerde år, semester 7

       Literacy og læring i digitale omgivelser

       Studiepoeng: 15

      • Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

       Fjerde år, semester 7

       Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

       Studiepoeng: 15

      • Lesing: teori og metode

       Fjerde år, semester 7

       Lesing: teori og metode

       Studiepoeng: 15

      • Norsk som andrespråk

       Fjerde år, semester 7

       Norsk som andrespråk

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Studiepoeng: 15

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet

      Studiepoeng: 15

   • Historie fag 1

    • Historie fag 1- obligatoriske emner

    • Velg ett emne i 6. termin

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

     • Nordisk fag 2

     • Matematikk fag 2

      • Matematikk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Matematikk fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Matematikk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Matematikk fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå -historie

     • Obligatoriske emner -masternivå (historie)

      • Historie og historiedidaktikk masteroppgave

       Femte år, semester 9

       Historie og historiedidaktikk masteroppgave

       Studiepoeng: 45

      • Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget

       Femte år, semester 9

       Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget

       Studiepoeng: 15

     • Valgfrie emner -masternivå (historie)

      • Fortid i samtid

       Fjerde år, semester 7

       Fortid i samtid

       Studiepoeng: 15

      • Menneskerettigheter for lærere

       Fjerde år, semester 7

       Menneskerettigheter for lærere

       Studiepoeng: 15

      • Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

       Fjerde år, semester 7

       Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

       Studiepoeng: 15

      • Historien gjennom 20 ting

       Fjerde år, semester 7

       Historien gjennom 20 ting

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Studiepoeng: 15

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet

      Studiepoeng: 15

  • Lektorprogram med spesialisering i realfag

   • Matematikk fag 1, fysikk fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Fysikk fag 2

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Studiepoeng: 15

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet

      Studiepoeng: 15

   • Fysikk fag 1, matematikk fag 2

    • Fysikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Velg 1 av emnene (fysikk)

     • Generell relativitetsteori og kosmologi

      Tredje år, semester 6

      Generell relativitetsteori og kosmologi

      Studiepoeng: 10

     • X-ray and Neutron scattering

      Tredje år, semester 6

      X-ray and Neutron scattering

      Studiepoeng: 10

    • Matematikk fag 2 - realfagslektor (fysikk og matem.)

     • Matematikk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Matematikk fagdidaktikk del 1

      Studiepoeng: 7.5

     • Matematikk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Matematikk fagdidaktikk del 2

      Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - fysikk

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Studiepoeng: 15

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet

      Studiepoeng: 15

   • Matematikk fag 1, kjemi fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Kjemi som fag 2

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Studiepoeng: 15

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet

      Studiepoeng: 15

   • Kjemi fag 1, matematikk fag 2

    • Kjemi fag 1 - obligatoriske emner

    • Matematikk fag 2 - realfagslektor (kjemi og matem.)

    • Opptak til emner på masternivå - kjemi

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Studiepoeng: 15

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet

      Studiepoeng: 15

   • Matematikk fag 1, annet fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

     • Historie fag 2

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

     • Samfunnsfag fag 2

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Nordisk fag 2

     • Naturfag fag 2

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Studiepoeng: 15

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet

      Studiepoeng: 15

 • Velg fag 1

  • Lektorprogram med spesialisering i humanistiske fag

   • Engelsk fag 1

    • Engelsk fag 1 - obligatoriske emner

    • Fordypning engelsk - velg mellom LENG271 og LENG272 (semester 6)

     • Fordypning i engelsk litteratur

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i engelsk litteratur

      Studiepoeng: 15

     • Fordypning i engelsk språk

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i engelsk språk

      Studiepoeng: 15

    • Valg av fag 2

     • Nordisk fag 2

      • Språkstruktur og språkvariasjon

       Andre år, semester 3

       Språkstruktur og språkvariasjon

       Studiepoeng: 15

      • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

       Andre år, semester 3

       Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

       Studiepoeng: 15

      • Nordisk språk og språkhistorie

       Andre år, semester 4

       Nordisk språk og språkhistorie

       Studiepoeng: 15

      • Tekst i kontekst

       Andre år, semester 4

       Tekst i kontekst

       Studiepoeng: 15

      • Norsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Norsk fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Norsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Norsk fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Historie fag 2

      • Europeisk historie fra antikken til nytid

       Andre år, semester 3

       Europeisk historie fra antikken til nytid

       Studiepoeng: 15

      • Innføring i historiske emner

       Andre år, semester 3

       Innføring i historiske emner

       Studiepoeng: 15

      • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

       Andre år, semester 4

       Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

       Studiepoeng: 15

      • Moderne historie

       Andre år, semester 4

       Moderne historie

       Studiepoeng: 15

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

     • Matematikk fag 2

     • Naturfag fag 2

     • Samfunnsfag fag 2

      • Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver

       Andre år, semester 3

       Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver

       Studiepoeng: 10

      • Offentlig politikk og administrasjon

       Andre år, semester 3

       Offentlig politikk og administrasjon

       Studiepoeng: 10

      • Politisk teori

       Andre år, semester 3

       Politisk teori

       Studiepoeng: 10

      • Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

       Andre år, semester 4

       Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

       Studiepoeng: 10

      • Samfunnsstruktur i endring

       Andre år, semester 4

       Samfunnsstruktur i endring

       Studiepoeng: 10

      • Makt og politikk

       Andre år, semester 4

       Makt og politikk

       Studiepoeng: 10

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

       Andre år, semester 3

       Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

       Studiepoeng: 15

      • Idrettsaktiviteter 1

       Andre år, semester 3

       Idrettsaktiviteter 1

       Studiepoeng: 15

      • Idrettsaktiviteter 2 og klassisk friluftsliv

       Andre år, semester 3

       Idrettsaktiviteter 2 og klassisk friluftsliv

       Studiepoeng: 15

      • Treningslære 1

       Andre år, semester 4

       Treningslære 1

       Studiepoeng: 15

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå -engelsk

     • Obligatoriske emner -masternivå (engelsk)

      • Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

       Femte år, semester 9

       Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave med muntlig eksamen

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave med muntlig eksamen

       Studiepoeng: 45

     • Valgfrie emner -masternivå (engelsk)

      • Authors, Readers, and Texts

       Fjerde år, semester 7

       Authors, Readers, and Texts

       Studiepoeng: 15

      • First and Second Language Literacy Development

       Fjerde år, semester 7

       First and Second Language Literacy Development

       Studiepoeng: 15

      • Reading Verbal and Visual Signs

       Fjerde år, semester 7

       Reading Verbal and Visual Signs

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Studiepoeng: 15

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet

      Studiepoeng: 15

   • Nordisk fag 1

    • Nordisk fag 1 - obligatoriske emner

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

      • Introduksjon til engelskspråklig litteratur

       Andre år, semester 3

       Introduksjon til engelskspråklig litteratur

       Studiepoeng: 15

      • Innføring i engelsk språk

       Andre år, semester 3

       Innføring i engelsk språk

       Studiepoeng: 15

      • Amerikansk litteratur og kultur

       Andre år, semester 4

       Amerikansk litteratur og kultur

       Studiepoeng: 15

      • Engelsk fonetikk og fonologi

       Andre år, semester 4

       Engelsk fonetikk og fonologi

       Studiepoeng: 15

      • Engelsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Engelsk fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Engelsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Engelsk fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Historie fag 2

      • Europeisk historie fra antikken til nytid

       Andre år, semester 3

       Europeisk historie fra antikken til nytid

       Studiepoeng: 15

      • Innføring i historiske emner

       Andre år, semester 3

       Innføring i historiske emner

       Studiepoeng: 15

      • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

       Andre år, semester 4

       Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

       Studiepoeng: 15

      • Moderne historie

       Andre år, semester 4

       Moderne historie

       Studiepoeng: 15

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

     • Matematikk fag 2

     • Naturfag fag 2

     • Samfunnsfag fag 2

      • Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver

       Andre år, semester 3

       Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver

       Studiepoeng: 10

      • Offentlig politikk og administrasjon

       Andre år, semester 3

       Offentlig politikk og administrasjon

       Studiepoeng: 10

      • Politisk teori

       Andre år, semester 3

       Politisk teori

       Studiepoeng: 10

      • Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

       Andre år, semester 4

       Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

       Studiepoeng: 10

      • Samfunnsstruktur i endring

       Andre år, semester 4

       Samfunnsstruktur i endring

       Studiepoeng: 10

      • Makt og politikk

       Andre år, semester 4

       Makt og politikk

       Studiepoeng: 10

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

       Andre år, semester 3

       Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

       Studiepoeng: 15

      • Idrettsaktiviteter 1

       Andre år, semester 3

       Idrettsaktiviteter 1

       Studiepoeng: 15

      • Idrettsaktiviteter 2 og klassisk friluftsliv

       Andre år, semester 3

       Idrettsaktiviteter 2 og klassisk friluftsliv

       Studiepoeng: 15

      • Treningslære 1

       Andre år, semester 4

       Treningslære 1

       Studiepoeng: 15

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - nordisk

     • Obligatoriske emner -masternivå (nordisk)

      • Masteroppgave i lesevitenskap

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i lesevitenskap

       Studiepoeng: 45

     • Valgfrie emner -masternivå (nordisk)

      • Literacy og læring i digitale omgivelser

       Fjerde år, semester 7

       Literacy og læring i digitale omgivelser

       Studiepoeng: 15

      • Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

       Fjerde år, semester 7

       Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

       Studiepoeng: 15

      • Lesing: teori og metode

       Fjerde år, semester 7

       Lesing: teori og metode

       Studiepoeng: 15

      • Norsk som andrespråk

       Fjerde år, semester 7

       Norsk som andrespråk

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Studiepoeng: 15

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet

      Studiepoeng: 15

   • Historie fag 1

    • Historie fag 1- obligatoriske emner

    • Velg ett emne i 6. termin

    • Valg av fag 2

    • Opptak til emner på masternivå -historie

     • Obligatoriske emner -masternivå (historie)

      • Historie og historiedidaktikk masteroppgave

       Femte år, semester 9

       Historie og historiedidaktikk masteroppgave

       Studiepoeng: 45

      • Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget

       Femte år, semester 9

       Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget

       Studiepoeng: 15

     • Valgfrie emner -masternivå (historie)

      • Fortid i samtid

       Fjerde år, semester 7

       Fortid i samtid

       Studiepoeng: 15

      • Menneskerettigheter for lærere

       Fjerde år, semester 7

       Menneskerettigheter for lærere

       Studiepoeng: 15

      • Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

       Fjerde år, semester 7

       Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

       Studiepoeng: 15

      • Historien gjennom 20 ting

       Fjerde år, semester 7

       Historien gjennom 20 ting

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Studiepoeng: 15

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet

      Studiepoeng: 15

  • Lektorprogram med spesialisering i realfag

   • Matematikk fag 1, fysikk fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Fysikk fag 2

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Studiepoeng: 15

     • Abstrakt Algebra

      Tredje år, semester 6

      Abstrakt Algebra

      Studiepoeng: 10

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet

      Studiepoeng: 15

   • Fysikk fag 1, matematikk fag 2

   • Matematikk fag 1, kjemi fag 2

   • Matematikk fag 1, annet fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

      • Introduksjon til engelskspråklig litteratur

       Andre år, semester 3

       Introduksjon til engelskspråklig litteratur

       Studiepoeng: 15

      • Innføring i engelsk språk

       Andre år, semester 3

       Innføring i engelsk språk

       Studiepoeng: 15

      • Amerikansk litteratur og kultur

       Andre år, semester 4

       Amerikansk litteratur og kultur

       Studiepoeng: 15

      • Engelsk fonetikk og fonologi

       Andre år, semester 4

       Engelsk fonetikk og fonologi

       Studiepoeng: 15

      • Engelsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Engelsk fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Engelsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Engelsk fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Historie fag 2

      • Europeisk historie fra antikken til nytid

       Andre år, semester 3

       Europeisk historie fra antikken til nytid

       Studiepoeng: 15

      • Innføring i historiske emner

       Andre år, semester 3

       Innføring i historiske emner

       Studiepoeng: 15

      • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

       Andre år, semester 4

       Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

       Studiepoeng: 15

      • Moderne historie

       Andre år, semester 4

       Moderne historie

       Studiepoeng: 15

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

     • Samfunnsfag fag 2

      • Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver

       Andre år, semester 3

       Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver

       Studiepoeng: 10

      • Offentlig politikk og administrasjon

       Andre år, semester 3

       Offentlig politikk og administrasjon

       Studiepoeng: 10

      • Politisk teori

       Andre år, semester 3

       Politisk teori

       Studiepoeng: 10

      • Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

       Andre år, semester 4

       Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

       Studiepoeng: 10

      • Samfunnsstruktur i endring

       Andre år, semester 4

       Samfunnsstruktur i endring

       Studiepoeng: 10

      • Makt og politikk

       Andre år, semester 4

       Makt og politikk

       Studiepoeng: 10

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

       Andre år, semester 3

       Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

       Studiepoeng: 15

      • Idrettsaktiviteter 1

       Andre år, semester 3

       Idrettsaktiviteter 1

       Studiepoeng: 15

      • Idrettsaktiviteter 2 og klassisk friluftsliv

       Andre år, semester 3

       Idrettsaktiviteter 2 og klassisk friluftsliv

       Studiepoeng: 15

      • Treningslære 1

       Andre år, semester 4

       Treningslære 1

       Studiepoeng: 15

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Nordisk fag 2

      • Språkstruktur og språkvariasjon

       Andre år, semester 3

       Språkstruktur og språkvariasjon

       Studiepoeng: 15

      • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

       Andre år, semester 3

       Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

       Studiepoeng: 15

      • Nordisk språk og språkhistorie

       Andre år, semester 4

       Nordisk språk og språkhistorie

       Studiepoeng: 15

      • Tekst i kontekst

       Andre år, semester 4

       Tekst i kontekst

       Studiepoeng: 15

      • Norsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Norsk fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Norsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Norsk fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Naturfag fag 2

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Studiepoeng: 15

     • Abstrakt Algebra

      Tredje år, semester 6

      Abstrakt Algebra

      Studiepoeng: 10

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet

      Studiepoeng: 15

 • Velg fag 1

  • Lektorprogram med spesialisering i humanistiske fag

   • Engelsk fag 1

    • Engelsk fag 1 - obligatoriske emner

    • Fordypning engelsk - velg mellom LENG271 og LENG272 (semester 6)

     • Fordypning i engelsk litteratur

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i engelsk litteratur

      Studiepoeng: 15

     • Fordypning i engelsk språk

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i engelsk språk

      Studiepoeng: 15

    • Valg av fag 2

     • Nordisk fag 2